> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 8/2003

Záznam přidán/aktualizován: 2. duben 2009 v 14.19 hod.

Mária TOKÁROVÁ: The Impact of Insufficiently Competitive Market Structures on Economy Performance (in Slovak) 913

Ladislav LYSÁK: Globalisation versus Glocalisation (in Slovak) 931

Anetta ČAPLÁNOVÁ: Human Capital Theory and Current Slovak Eco-nomy (in Slovak) 947

Romualdas GINEVICIUS – Manuela TVARONAVIČIENÉ: What Dri-ves Foreign Direct Investments into Baltic Countries?

The Case of Lit-huania, Latvia and Estonia (in Slovak) 963

Milan BUČEK: Regional Integration of the Slovak Republic: A Strate-gy of the European Union Support Utilization (in Slovak) 982

Tatiana VARCHOLOVÁ: Active Enterprise Risk Management (in Slovak) 997

Jan ŠIROKÝ – Ivana KROULÍKOVÁ: The Analysis of a Tax Progressivity Focused on an Individual Income Tax Progressivity

in Slovakia in Years 1993 – 2002 (in Czech) 1011

Katarína MAKOVÍNYIOVÁ: The Model of Demand for Substitute Durable Goods (in English) 1036

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz