> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 9/2003

Záznam přidán/aktualizován: 2. duben 2009 v 14.20 hod.

Peter BALÁŽ – Martin LÍNER: Fundamental Economic Reform – the Tool of Resolution of the Financial Crises in the South East Asia (in Slovak) 1045

Renáta VOKOROKOSOVÁ – Štefan ČARNICKÝ: Slovak Compara-tive and Competitive Advantages Under Global Trade Environment (in Slovak) 1065

Viliam PÁLENÍK – Vladimír KVETAN – Jana HRIVNÁKOVÁ – Ján ĎURÁŠ: Development Scenarios and Convergence of Slovak Economy Towards the European Union Average (in Slovak) 1077

Jaroslav NĚMEC: Relations between the External and Internal Imba-lance in the Slovak Economy (in Slovak) 1098

Peter MARKOVIČ: Determining the Fair Value of the Derivates Con-tracts (in Slovak) 1113

Jana ŠNIRCOVÁ: Financial Health Indicators for Prediction Models of Slovak Firms’ Financial Situation (in Slovak) 1127

Dagmar LESÁKOVÁ: Research and Education in the “New Marketing Era” (in Slovak) 1146

Anna HARUMOVÁ: Valuation of Claims at Cesia (in Slovak) 1158

Book Reviews

HUŠEK, Roman – PELIKÁN, Jan: Applied Econometrics: Theory and Practice – J. Husár (in Slovak) 1174

BEŇOVÁ, Elena a kol.: Finances and Currency – J. Sokira (in Slovak) 1179

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz