> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 4/2006

Záznam přidán/aktualizován: 3. duben 2009 v 10.37 hod.

OBSAH

- Editorial (Marek Skovajsa) ... 624

STATI

- Tomáš Sirovátka, Petr Mareš: Chudoba, deprivace, sociální vyloučení: nezaměstnaní a pracující chudí ... 627

- Tomáš Lebeda: Teorie reálné kvóty, alternativní přístup k měření volební proporcionality ... 657

PŘEHLEDOVÁ STAŤ

- Dana Sýkorová: Od solidarity jako základu intergeneračních vztahů v rodině k ambivalenci a vyjednávání ... 683

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

- Eva Potužníková, Jana Straková: Rozdíly ve vědomostech a dovednostech českých chlapců a děvčat na základě zjištění mezinárodních výzkumů ... 701

- Petr Fučík: Věková homogamie českých sňatků 1920–2000 ... 719

- Josef Bernard: Sociální integrace přistěhovalců z velkoměsta na vesnici v České republice a v Rakousku ... 741

ESEJ

- Dušan Janák: Sociální introspekce I. A. Bláhy a Wittgensteinův argument proti soukromému jazyku. Poznámky k introspektivnímu přístupu v sociálních vědách ... 761

DISKUSE

- Východiskem z krize českého vysokého školství nemůže být reforma jeho financování (Rudolf Pomazal) ... 783

- Polemika vzbuzující naději na konsenzus. Reakce na polemiku Rudolfa Pomazala s publikací České vysoké školství na křižovatce (Petr Matějů, Radim Valenčík) ... 786

- Změna systému je bez reformy financovaní těžko představitelná. Odpověď na diskusní příspěvek Rudolfa Pomazala (Natalie Simonová) ... 790

ROZHOVOR

- Skandinávie je školou kreativního sociálního myšlení (Otázky pro prof. Görana Therborna) ... 793

JUBILEUM

- K životnímu jubileu Dilbar Alijevové (-mp-) ... 801

- Osmdesát let Richarda Junga (Jiří Musil) ... 803

MEDAILON

- Jiří Kunc (1947–2006) (Miloslav Petrusek) ... 807

RECENZE

- Johann P. Arnason: Civilizations in Dispute. Historical Questions and Theoretical Traditions (Pavel Machonin) ... 809

- Jan Hendl: Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace (Kateřina Danielová) ... 812

- Jiří Musil, Ivo Bayer, Hynek Jeřábek, Petr Mareš, Libor Prudký, Markéta Sedláčková, Tomáš Sirovátka, Jiří Šafr: Pojetí sociální soudržnosti v soudobé sociologii a politologii (Marek Německý) ... 814

- Martin Fafejta: Úvod do sociologie pohlaví a sexuality (Dagmar Marková) ... 817

- Marek Hrubec (ed.): Globální spravedlnost a demokracie (Martin Brabec) ... 820

- Giovanni Sartori: Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci. Esej o multietnické společnosti (Lukáš Novotný) ... 824

- Paul Heelas, Linda Woodhead (ve spolupráci s B. Steelem, B. Szerszynskim a K. Tustingovou): The Spiritual Revolution. Why Religion is Giving Way to Spirituality (Zdeněk R. Nešpor) ... 826

ZPRÁVY

- Konference Postparsonsovské teorie sociálních systémů (Eva Sanigová) ... 831

- Konference Fathers and Paternity Leave: Men Do It (Hana Maříková) ... 833

- Konference Modernization of Economy and the State (Jitka Laštovková) ... 835

- European Population Conference 2006 (Jana Vobecká) ... 837

- Konference Migrace – tolerance – integrace (Yana Leontiyeva, Lukáš Novotný) ... 838

- Vědecké rozpravy k ukončeným badatelským a jiným projektům v SOÚ AV ČR: 2003–2005 (Hana Zamastilová) ... 842

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz