> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 1/1993

Záznam přidán/aktualizován: 3. duben 2009 v 14.50 hod.

- K novému ročníku [Introduction to new volume] (Jiří Večerník) ...... 3-4

- Slovo úvodom: Od spolužitia k rozpadu [One word to introduction: From coexistence to fall (Martin Bútora) ...... 4-8

STATI [ARTICLES]

- Jiří Musil: Česká a slovenská společnost. Skica srovnávací studie [Czech and Slovak Society. Outline of a Comparative Study] ...... 9-24

- Eva Broklová: Češi a Slováci 1918-1938 [Czechs and Slovaks, 1918-1938] ...... 25-42

- Zuzana Kusá: Prvá republika v autobiografických rozprávaniach členov rodín predprevratovej slovenskej inteligencie [The First Czechoslovak Republic in Life-History Narratives of the members of Pre-World War 1 Slovak Intelligentsia Families] ...... 43-56

- Jadwiga Šanderová: Vnímání důsledků transformace českou a slovenskou populací [Differences between the Czech and Slovak perceptions of the economic transformation] ...... 57-72

- Vladimír Krivý: Slovenská a česká definícia situácie. Čas: 1992, január [Slovak and Czech definitions of the situation. Time: 1992, January] ...... 73-87

- Zora Bútorová: Premuslené “áno” zániku ČSFR? Image strán a rozpad Česko-Slovenska očami občanov Slovenska [A Deliberate ”Yes” for the Dissolution of the ČSFR? The image of the political parties and the split of Czecho-Slovakia in the eyes of the Slovak population] ...... 88-103

RECENZE [REVIEWS]

- Eva Broklová: Československá demokracie. Politický systém ČSR 1918-1938 [Czechoslovak democracy. Political system of ČSR, 1918-1938] (Miloš Havelka) ...... 105-109

ZPRÁVY A INFORMACE [NEWS AND INFORMATION]

- Postoje českých a slovenských lokálních politických elit k transformaci společnosti [Attitudes of Czech and Slovak local elites towards the transformation of society] (Ondřej Hubáček) ...... 111-114

- Dopad ekonomickej reformy na sociálnu situáciu obyvateľstva ČSFR [Impact of economic reform to social situation of population of the ČSFR] (Rastislav Bednárik, Silvia Valná) ...... 114-117

- Year 1992 – Calendar of events ...... 119-125

SPSS

- Anotace: SPSS 5.0 for Windows: Professional Statistics (Jan Řehák) ...... 127-128

- Konzultace [Consultation] (Jan Řehák) ...... 128-129

DOKUMENTY [DOCUMENTS]

- Obsahová analýza dopisů Fedoru Gálovi na pozadí roztržky ve Veřejnosti proti násilí [Content analysis of letters to Fedor Gál on background of split in movement Public contra Violence] (Aleš Burjanek, Jaroslav Nekuda) ...... 131-142


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz