> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 2/1993

Záznam přidán/aktualizován: 3. duben 2009 v 14.50 hod.

- Úvodem [Introduction] (Jiří Večerník) ...... 147-148

STATI [ARTICLES]

- Zsuzsa Ferge: Sociální změna ve východní Evropě – sociální občanství v nových demokraciích [Social change in Eastern Europe – Social citizenship in the new democracies] ...... 149-166

- Georg Vobruba: Nadnárodní sociální politika v procesu transformace [Transnational social policy within transformation processes] ...... 167-179

- Jiří Večerník: Utváření nové sociální regulace v České republice [The formation of the new social regulation in the Czech Republic] ...... 181-202

- Zdeněk Konopásek: O dvojí univerzalitě institucí welfare state (není mix jako mix) [Two kinds of universality within institutional schemes of the welfare state (Not all mixes are alike)] ...... 203-224

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMU [FROM SOCIOLOGICAL SURVEYS]

- Pavel Machonin: K problému sociální identifikace chudých a chudobě se blížících vrstev obyvatelstva ČSFR [Social Identification of Poor and Menaced by Poverty in Czechoslovakia in 1991] ...... 225-239

- Jana Vítečková, Lumír Gatnar: Využití časového fondu soukromých podnikatelů nulté generace [Time Use of Zero Generation of Small Business Owners] ...... 240-251

RECENZE [REVIEWS]

- Stanley Lieberson: Making It Count. The Improvement of Social Research and Theory (Blanka Řeháková) ...... 253-255

- Johann Kenneth Galbraith: The Culture of Contentment (Vladimír Soják) ...... 255-258

- Jerzy Szacki: Dylematy historiografii idei oraz inne szkice i studia [Dilemmas of historiography of ideas and other essays and studies] (Jan Sedláček) ...... 258-262

ZPRÁVY A INFORMACE [NEWS AND INFORMATION]

- “Kafetéria systém” jako nový způsob individualizovaného poskytování sociálních požitků pracovníkům firem [”Cafeteria System” as a new way of individualised giving social treats to firm workers] (Jiří Kleibl, Zuzana Dvořáková) ...... 263-267

- Výzkum nezaměstnanosti ve střední Evropě [Research of unemployment in Central Europe] (Marcia Greenberg) ...... 267-268

- Výzkumný ústav práce a sociálních věcí České republiky [Research Institute of Labour and Social Affairs] (Oto Sedláček) ...... 269

- Přechod k čemu? [?] (Claire Wallace) ...... 270-272

- Založení Nadace START pro výzkum sociální transformace [Foundation START for social transformation research] (Jiří Večerník) ...... 272-274

- Problémy transformující se ekonomiky [Problems of economics in transformation] (Jitka Havlová) ...... 274-276

- Konference “Řízení sociálních procesů a státní a místní správa – ŘSPS ’92” [Conference ”Management of social processes and state and local administration”] (Vladimír Pernica) ...... 276-277

- Kolokvium sociologů o sociálních jistotách ve východní a střední Evropě [Colloquium on social securities in Eastern and Central Europe] (M. Illner) ...... 277-278

SPSS

- Anotace: DBMS/Copy 3.1 (Jan Řehák) ...... 279-280

- Konzultace [Consultation] (Jan Řehák) ...... 280-281

- Informace [Info] (Jan Řehák) ...... 281

DOCUMENTY [DOCUMENTS]

- Jaromír Nečas: Sociální ústav Československé republiky [Social Institute of the Czechoslovak Republic] ...... 283-288


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz