> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 3/1993

Záznam přidán/aktualizován: 3. duben 2009 v 14.50 hod.

- Úvodem k číslu věnovanému sociální stratifikaci [Introduction to issue of the social stratification] (Petr Matějů, Jiří Večerník) ...... 291-293

STATI [ARTICLES]

- Georges Mink, Jean-Charles Szurek: Strategie adaptace a konverze bývalých komunistických elit [Adaptation and Conversion Strategies of Former Communist Elites] ...... 295-308

- Petr Matějů, Blanka Řeháková: Revoluce pro koho? Analýza vybraných vzorců intragenerační mobility v období 1989-1992 [Revolution for Whom? An Analysis of Selected Patterns of Intragenerational Mobility in the Czech Republic, 1989-1992] ...... 309-325

- Joseph Hraba, Allan L. McCutcheon, Betty Dobratz, Jiří Večerník: Třídní zdroje a participace na československé reformě [Class Resources and Participation in the Czechoslovak Reform] ...... 326-340

- Petr Matějů: Determinanty ekonomického úspěchu v první fázi postkomunistické transformace. Česká republika 1989-1992 [Determinants of Economic Success in the First Stage of the Post-Communist Transformation. The Czech Republic, 1989-1992] ...... 341-366

- Milan Tuček, Pavel Machonin: Prestiž povolání v České republice v roce 1992 [Occupational Prestige in the Czech Republic in 1992] ...... 367-382

PŘEHLEDOVÁ STAŤ [OVERVIEW ESSAY]

- Milena Lenderová, Tomáš Jiránek: Vývoj českého regionalismu v období mezi světovými válkami [The Development of Czech Regionalism in the Interwar Period] ...... 383-396

RECENZE [REVIEWS]

- Amartya Sen: Inequality Reexamined (Stein Ringen) ...... 399-400

- Alan Scott: Ideology and the New Social Movements (František Znebejánek) ...... 400-402

- Evelyne Sullerot: Quels pčres? Quels fils? [Like father, like son?] (Pavla Horská) ...... 402-404

- Le nouveau comportement demographique. Le 4 čme colloque demographique [New demographic behaviour. The 4th demographical colloquium] (Ludmila Fialová) ...... 404-408

ZPRÁVY A INFORMACE [NEWS AND INFORMATION]

- Územní přestavby na prahu rychlých proměn [National, regional and urban restructuring in the wake of rapid changes] (Alois Andrle) ...... 409-411

- Konference o transformaci politických kultur středovýchodní Evropy [Conference on transformation of the political cultures in Central-Eastern Europe] (Jindřich Fibich) ...... 411-413

- Demokracie v politickém systému Spolkové republiky Německo [Democracy in the political system of the Federal Republic Germany] (Rüdiger Kipke) ...... 413-416

- Sofstat ’93 (Jan Řehák) ...... 417-418

DOKUMENTY [DOCUMENTS]

- Aféra “výzkum stratifikace” [”Social Stratification Survey” affair] ...... 419-432


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz