> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 4/1993

Záznam přidán/aktualizován: 3. duben 2009 v 14.50 hod.

- Úvodem ke čtvrtému číslu [Introduction to fourth issue] (Miloš Havelka) ...... 435-436

STATI [ARTICLES]

- Karel Müller: Problémy modernizace a transformační proces [Problems of Modernization and the Transformation Process] ...... 437-452

- FrançoisDubet: Stát, národ, společnost: francouzský případ [State, Nation, Nationality: The French Case] ...... 453-458

- Jiří Přibáň: Společenská smlouva – legitimující předpoklad moderních sociálních řádů [The Social Contract and the Legitimacy of Modern Social Orders] ...... 459-470

PŘEHLEDOVÁ STAŤ [OVERVIEW ESSAY]

- Jiří Šubrt: K vývoji názorů na problém času v sociologii [The Development of Opinions on the Problem of Time in Sociology] ...... 471-492

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMU [FROM SOCIOLOGICAL SURVEYS]

- Miroslav Gregor, Libor Caha: Volby a okresy [Elections and districts] ...... 493-515

- Eliška Novotná: Hudba jako šance [Music As an Opportunity] ...... 517-524

- Za Bohumilem Jungmannem [In memoriam Bohumil Jungmann] (Pavel Machonin) ...... 525-528

RECENZE [REVIEWS]

- S-OBZOR – neformální sociologický časopis [S-OBZOR – the informal sociological magazine] (Miloš Havelka) ...... 529-532

- Hans Joas: Die Kreativität des Handelns [Creativity of action] (Eduard Urbánek) ...... 532-535

- Joffre Dumazedier: Kultúrna revolúcia vo voľnom čase (1968-1988) [Cultural revolution in leisure time (1968-1988)] (Ľuba Kráľová) ...... 535-538

- Francouzsko-český dialog o rodině [French-Czech dialogue about a Family] (Pavel Vereš) ...... 538-541

ZPRÁVY A INFORMACE [NEWS AND INFORMATION]

- Od komunistického systému jedné strany k demokratickému ústavnímu státu v Československu [From the communist system of single party to democratic constitutional state in the Czechoslovakia] (Karel Vodička) ...... 543-544

- Strany ve východní Evropě jako nositelé demokratizace [Parties in Eastern Europe as bearers of democratization] (Heinz Brahm) ...... 544-548

- Murray Bookchin – vedoucí osobnost Institutu sociální ekologie v Plainfieldu [Murray Bookchin – leading personality of the Institute of Social Ecology in Plainfield] (Věra Dvořáková-Janů) ...... 548-551

- Mezinárodní konference o teorii faset [International conference on theory of facets] (Blanka Řeháková) ...... 551-552

- Letní škola na téma sociální spravedlnosti [Summer School on the social justice] (Klára Vlachová) ...... 552-554

- Studium sociologie na Uppsalské univerzitě [Study of the Sociology in the University of Uppsala] (Martina Říhovská) ...... 554-555

- XIII. Rakouský sociologický kongres [XIII Austrian Congress of Sociology] (Hynek Jeřábek) ...... 555-556

ANOTACE [ANNOTATIONS]

- Zdeněk Pavlík, Alena Šubrtová: František Fajfr. Život a dílo [František Fajfr: His Life and Work] (Ludmila Fialová) ...... 557-558

- Cibor Nečas: Aušvicate hi khér báro. Čeští vězňové cikánského tábora v Osvětimi II-Brzezince [Czech prisoners of Gipsy concentration camp in Oświęcim II-Brzezinka] (Vladimír Srp) ...... 558-559


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz