> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 1/1994

Záznam přidán/aktualizován: 3. duben 2009 v 14.50 hod.

- Úvodem k číslu věnovanému fakultě sociálních věd UK [Introduction to the issue contributed by Faculty of Social Sciences, Charles University] (Miloš Havelka) ...... 3-4

- Česká sociologie a postmoderní výzva. Úvodní zamyšlení k číslu fakulty sociálních věd UK [Czech Sociology and Post-Modern Challenge. Introductory thought to the issue prepared by Faculty of Social Sciences, Charles University] (Miloslav Petrusek) ...... 5-10

STATI [ARTICLES]

- Josef Alan: Narativní a analytické paradigma v soudobé sociologii [The Analytical and the Narrative Paradigm in Current Sociology] ...... 11-19

- Jiří Kabele: Mýtus, realita a transformace. Mýtus není protikladem reality, je spíše alfou a omegou naší zkušenosti, samozřejmě obývaným univerzem [Myth, Reality and Transformation. Myth is not the anithesis of reality, but rather the alpha and omega of our experience, and a natural part of our world] ...... 21-34

- Michal Černoušek: Masmediální krajina – nové zarámování [The Mass Media Landscape: A Reframing] ...... 35-42

- Martin Potůček: Trh a správa v teorii a praxi sociální transformace [The Market and Government in the Theory and Praxis of Social Transformation] ...... 43-50

- Jan Jirák, Otakar Šoltys: Vokalický systém z hlediska sociální distinktivnosti. Příspěvek k výkladu úlohy řečové komunikace při identifikaci sociálního statusu [Vocalic System from the Perspective of a Social Distinctiveness. The Identification of Social Status and the Process of Social Communication] ...... 51-56

Z DĚJIN SOCIOLOGIE [FROM HISTORY OF SOCIOLOGY]

- Hynek Jeřábek: Paul Felix Lazarsfeld – klasik sociologického výzkumu [Paul Felix Lazarsfeld – A Classic of Sociological Research] ...... 57-71

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMU [FROM SOCIOLOGICAL SURVEYS]

- Pavel Kuchař: Proměny profesní struktury [Changing Occupational Structure] ...... 73-80

- Eva Stehlíková: Česká veřejnost 1993 o Chartě 77. Zpráva o poštovní anketě [The Czech Public (1993) on Charter 77. Results of the Postal Survey] ...... 81-90

- Nad úmrtím profesora Miloše Kalába [In memoriam for professor Miloš Kaláb] (Zdeněk Strmiska) ...... 91-92

RECENZE [REVIEWS]

- T. G. Masaryk: Juvenilie. Studie a stati 1876-1881. Ed. Stanislav Polák [Juvenilia. Studies and Articles 1876-1881] (Miloslav Petrusek) ...... 93-95

- Jean-Noel Kapferer: Fáma – nejstarší médium světa [Rumour – the oldest medium of the world] (Jaroslav Kapr) ...... 96-98

- P. Willis: Common Culture. Symbolic at Play in the Everyday of the Young (Klára Vlachová) ...... .98-100

- David J. Levy: Politický řád: Filozofická antropologie, modernita a ideologická výzva [Political Order. Philosophical anthropology, modernity and ideological challenge] (Martin Hádek) ...... 100-103

- Partha Dasgupta: An Inquiry into Well-Being and Destitution (Stein Ringen) ...... 103-10

- Adam Przeworski: Democracy and the Market (Political and economic changes in Eastern Europe and Latin America) (Pavel Tychtl) ...... 105-108

- Mezinárodní konflikty a jejich řešení [International Conflicts and Its Solutions] (Vladimír Soják) ...... 109-113

ZPRÁVY A INFORMACE [NEWS AND INFORMATION]

- T. G. Masaryk jako sociolog (Hodonín 1993) [T. G. Masaryk as a Sociologist] (Miloslav Petrusek) ...... 114-116

- Valná hromada a sjezd Masarykovy české sociologické společnosti [General Assembly and Congress of the Masaryk Czech Sociological Association] (Miloslav Petrusek) ...... 116-117

- Zasedání sekce sociální transformace na sjezdu MČSS [Session of the Social Transformation Section of the MCSA] (Pavel Machonin) ...... 117-118

- Anketa Sociologického časopisu [The Sociological Review Inquiry] ...... 118-119

ANOTACE [ANNOTATIONS]

- Publikace Ústavu sociálně politických věd FSV UK 1991-1993 [Publications of the Institute of the Social and Politiacal Sciences of the Faculty of Social Sciences, Charles University 1991-1993] (Josef Alan) ...... 120-121

- Blok anotací připravený studenty FSV UK [Annotations prepared by students of the FSS CU] ...... 121-124

SPSS

- Anotace: SPSS for Windows, version 6 (Jan Řehák) ...... 125-126

- Konzultace [Consultations] (Jan Řehák) ...... 127-128

- Informace [Information] (Jan Řehák) ...... 128


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz