> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 2/1994

Záznam přidán/aktualizován: 3. duben 2009 v 14.50 hod.

- Úvodem k číslu “Transformace jako sociální anomie” [Introduction to the issue ”The Transformation As a Social Anomie”] (Jiří Buriánek) ...... 131-133

STATI [ARTICLES]

- Jan Sedláček: Pojem anomie v kontextu Durkheimovy sociologie [The Concept of Anomie within Durkheim’s Sociology] ...... 135-145

- Vladimír Müller: Normativní základy moderní společnosti v optice postmoderní kritiky [The Normative Basis of Modern Society from the Perspective of Post-Modern Criticism] ...... 147-156

- Uwe Ewald: Násilí jako problém identity? [Violence – an Identity Problem?] ...... 157-165

- Alena Marešová, Miroslav Scheinost: Současný stav kriminality v České republice [The Current State of Delinquency in the Czech Republic] ...... 167-178

- Jitka Havlová: Podnikání jako povolání? [Enterprise As a Vocation?] ...... 179-189

PŘEHLEDOVÁ STAŤ [OVERVIEW ESSAY]

- Jiří Šubrt: Civilizační teorie Norberta Eliase [Norbert Elias’ Theory of Civilisation] ...... 191-200

Z EMPIRICKÝCH VÝZKUMU [FROM EMPIRICIAL SURVEYS]

- Jiří Buriánek: Názory občanů na kriminologické aspekty prostředí v Praze [People’s Reflections on Criminological Aspects of the Social Environment in Prague] ...... 201-214

STUDENTI PÍŠÍ [STUDENT WRITINGS]

- Helena Cmíralová: Ohlasy amerických sociologů na dílo Émila Durkheima [The Responses of the American Sociologists to Work of Émile Durkheim] ...... 215-218

- Zora Valanská: Kultura National Geographic Society a jejího fotografického oddělení [The Culture of the National Geographic Society and its Photographic Section] ...... 219-233

RECENZE [REVIEWS]

- Stanisłav Andreski: Maxe Webera olśnienia i pomyłky [Max Weber’s Insights and Errors] (Jan Sedláček) ...... 235-240

- Robert Nisbet: Konzervativismus: sen a realita [Conservatism: Dream and Reality] (Jan Sedláček) ...... 240-244

- Zygmunt Bauman: Intimations of Postmodernity (Vladimír Müller) ...... 244-247

ZPRÁVY A INFORMACE [NEWS AND INFORMATION]

- Studium sociologie na FF UK – stav a perspektiva [Study of Sociology on the Faculty of Philosophy, Charles University – recent state and perspective] (Jiří Buriánek) ...... 249-250

- Je zájem o sociologické vzdělání? [Is it Concern in Sociological Education?] (Aleš Kabátek, Jitka Havlová) ...... 250-256

- “Industrial Relations” na katedře sociologie FF UK [Industrial Relations on Department of Sociology of the Faculty of Philosophy, Charles University] (Ivana Mazálková) ...... 256-257

- Symposion Hannah Arendt (Jiří Šubrt) ...... 257-258

- Sociálně vědní archiv v Kostnici a jeho přínos pro rekonstrukci teorie sociálního jednání [Social Science Record Office in Konstanz and its contribution for re-construction of theory of social action] (Jiří Šubrt) ...... 258-261

SPSS

- Anotace: Developer’s Kit – úplně nové možnosti pro užívání SPSS pro Windows [Annotation: Developer’s Kit – fully new feasibilities for using SPSS for Windows (Jan Řehák) ...... 263-264

- Informace: Akademická licence SPSS hledá své pokračovatele [Information: Academic License of SPSS looks up their continuators] (Jan Řehák) ...... 264


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz