> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 4/1994

Záznam přidán/aktualizován: 3. duben 2009 v 14.50 hod.

-Několik slov úvodem [A Few Word of Introduction] (Ladislav Rabušic, Ivo Možný) ...... 411-412

STATI [ARTICLES]

- Edmund Wnuk-Lipiński: Obrat Polska doleva. Sociologická a politická analýza [The Left Turn in Poland. A Sociological and Political Analysis] ...... 413-431

- Radim Marada: Intelektuálové a ideologie. K Mannheimově koncepci sociálně nezakotvené inteligence [Intellectuals and Ideology. Towards Mannheim’s Concept of Free-Floating Intellectuals] ...... 433-445

- Jan Keller: Stát jako generalizovaný patron [The State as a Generalised Patron] ...... 447-461

- Ivo Možný: Pokus o mimoekonomické vysvětlení současné plné zaměstnanosti v České republice [An Attempt at a Non-Economic Explanation of the Present Full Employment in the Czech Republic] ...... 463-473

- Petr Mareš, Ladislav Rabušic: Nezaměstnanost v České republice na počátku devadesátých let v regionálním pohledu [Czech Unemployment from a Regional Perspective] ...... 475-498

- Dušan Lužný: Nová náboženská hnutí. Konfliktní formy religiozity v diferentním světě [New Religious Movements. Conflicting Expressions of Religiosity in a Different World] ...... 499-511

RECENZNÍ STAŤ [REVIEW ARTICLE]

- Hana Librová: Zmírnění konzumu jako prestižní forma stylu života v Holandsku [Voluntary Moderation in Consumption – A Prestige Life-Style in the Netherlands] ...... 513-521

RECENZE [REVIEWS]

- Globální problémy – nové iniciativy, nová literatura [Global problems – New initiatives, new literature] (Jan Keller) ...... 523-526

- Andrew Arato and Jean L. Cohen: Civil Society and Political Theory (Radim Marada) ...... 526-529

- Hana Librová: Pestří a zelení. Kapitoly o dobrovolné skromnosti [Bright and Green. Chapters on voluntary modesty] (Jan Kamarýt, Oldřich Ševčík) ...... 529-532

- Petr Mareš: Nezaměstnanost jako sociální problém [Unemployment as a social problem] (Tomáš Sirovátka) ...... 532-535

- Hans van der Loo, Willem van Reijen: Modernisierung [Modernisation] (Karel Müller) ...... 535-537

- Zbigniew Brzezinski: Bez kontroly (Chaos v předvečer 21. století) [Out of Control. Global Turmoil on the Eve of the 21st Century] (Karel Bertelmann) ...... 537-540

- Readings in Population Research methodology (Ludmila Fialová) ...... 540-543

ZPRÁVY A INFORMACE [NEWS AND INFORMATION]

- Škola sociálních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně [School of the Social Studies of the Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno] (Ladislav Rabušic) ...... 545

- K počátkům integrace medicíny a sociologie u nás (k 75. výročí založení Masarykovy univerzity v Brně) [Towards the start of integration medicine with sociology (to 75 anniversary of foundation Masaryk University in Brno] (Sylva Bartlová, Jiřina Pavlusová, Adolf Žáček) ...... 546-548

- Od národních k nadnárodním ozbrojených silám (IV. výroční konference ERGOMAS) [From national to transnational armed forces (4th annual conference of ERGOMAS)] (Marie Vlachová, Štefan Sarvaš) ...... 548-550

- Výzkum sociálně kulturní plurality [Research of social and cultural plurality] (Jaroslav Krejčí) ...... 550-551

- Na oslavu fotografií Jindřicha Štreita a na obranu sociologie [For celebration photographs of Jindřich Štreit and for defense of sociology] (Hana Librová) ...... 551-552


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz