> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 2/1995

Záznam přidán/aktualizován: 3. duben 2009 v 14.50 hod.

- Úvodem. O teorii národa a nacionalismu [Introduction. On Theory of Nation and Nationalism] (Jiří Musil) ...... 147-148

STATI [ARTICLES]

- John A. Hall: Nacionalismy utříděné a vysvětlené [Nationalisms: Classified and Explained] ...... 149-168

- Nicholas Stargardt: Původy konstruktivistické teorie národa [Origins of the Constructivist Theory of the Nation] ...... 169-185

- Bedřich Loewenstein: My a ti druzí [Us and the others] ...... 187-200

- Hans van Amersfoort: Institucionální pluralita: Problém, či řešení pro multietnický stát? [Institutional Plurality: Problem or Solution for the Multi-Ethnic State?] ...... 201-214

- Petr Matějů, Klára Vlachová: Od rovnostářství k zásluhovosti. Česká republika mezi dvěma ideologiemi distributivní spravedlnosti [From Equality to Equity? The Czech Republic Between Two Ideologies of Distributive Justice] ...... 215-239

- Recenzentovy pochybnosti o jedné tezi výše uvedeného článku [Reviewer’s doubts about one thesis of above article] (Miloš Havelka) ...... 240-242

- Od pochybností filozofa k bezradnosti sociologie [From philosopher’s doubts to quandary of sociology] (Petr Matějů) ...... 243-244

ESEJ [ESSAY]

- Miloslav Petrusek: Dekonstruovaný “Informátor” a sociální konstrukce českého národa [Deconstructed ”Informátor” and Social Construction of the Czech Nation] ...... 245-252

DISKUSE [DISCUSSION]

- Úvodem k diskusní výzvě Petra Matějů “Posttotalitní trauma české sociologie” [Introduction to discussion challenge of Petr Matějů ”Post-Totalitarian Trauma of Czech Sociology”] (Miloš Havelka) ...... 253-254

- Posttotalitní trauma české sociologie [Post-Totalitarian Trauma of Czech Sociology] (Petr Matějů) ...... 255-258

- Ne mosty: jedno řemeslo [Not the bridges: One craft] (Ivo Možný) ...... 259-262

- Trauma sociologie a české čekání na druhý dech [The Trauma of Sociology and Czech Waiting for Second Breath] (Jiří Kabele) ...... 263-266

STUDENTI PÍŠÍ [STUDENT WRITINGS]

- Klára Vlachová: Oděv a móda jako sociální fenomén [Clothes and Fashion as Social Phenomena] ...... 267-277

RECENZE [REVIEWS]

- Ivo Řezníček: Metody sociální práce [Methods of Social Work] (Libor Musil) ...... 279-281

ZPRÁVY A INFORMACE [NEWS AND INFORMATION]

- Zasedání výkonného výboru ISA v Praze [Session of the Execution Committee of the International Sociological Association in Prague] (Jiří Buriánek) ...... 283-284

- Česká sociologie 1945-1995 ve službách moci, nebo společnosti? [Czech Sociology 1945-1995 in Employ of Power or Society?] (Miloslav Petrusek) ...... 285-287

- Výzva českým sociologům k autorské účasti na sborníku “J. E. Purkyně dnešku” [The Appeal to Czech Sociologists to the Author’s Participation on Memorial Volume ”J. E. Purkyně Today”] (Jiřina Vacková) ...... 288


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz