> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 3/1995

Záznam přidán/aktualizován: 3. duben 2009 v 14.50 hod.

STATI [ARTICLES]

- Dušan Šimek: Práce jinak? Poznámky k sociálním souvislostem práce [Work in any other way? Comments on the Social Circumstances of Work] ...... 291-304

- Miroslav Novák: Systémy politických stran a základní modely opozice [Political Party Systems and Fundamental Models of Opposition] ...... 305-320

- Jiří Večerník: Staré a nové ekonomické nerovnosti: případ českých zemí [The Old and New Economic Inequalities: The Czech Case] ...... 321-334

- Ľuba Kráľová: Homogamia – zákon alebo alternatíva výberu životného partnera? [Homogamy – Law or Alternative to the Selection of one’s Spouse] ...... 335-344

ESEJ [ESSAY]

- Csaba Szaló: O změně osvětlení a zbarvení všech věcí: sociální konstrukce zkušeností [Toward a transfiguration of the world: the social construction of experience] ...... 345-356

DISKUSE [DISCUSSION]

- K důkladnější analýze příčin problémů české sociologie [Toward More Fundamental Analysis of Causes of Problems of the Czech Sociology] (Pavel Machonin) ...... 357-360

- Vidím to “trochu” jinak [I see It ”slightly” otherwise] (Jadwiga Šanderová) ...... 361-362

- Česká sociologie je pouze taková, jací jsou čeští sociologové [The Czech Sociology is only such as the Czech Sociologists are] (Ladislav Rabušic) ...... 363-365

- Kam kráčí česká sociologie? A co jí schází? [Where is it going the Czech Sociology? And what is the matter with it?] (Martin Potůček) ...... 366-367

- K bezradnosti zatím není důvod [To the quandary is not reason for the present] (Jadwiga Šanderová) ...... 368-370

RECENZE [REVIEWS]

- Gustave Le Bon: Psychologie davu [Psychology of the crowds] (Jan Sedláček) ...... 371-375

- Vladimíra Dvořáková, Jiří Kunc: O přechodech k demokracii [On Transition to Democracy] (Jiří Kabele) ...... 375-377

- John Paul Scott: The Evolution of Social Systems. Monographs in Psychobiology: An Integrated Approach, Vol. 3. Ed. by S. A. Corson (Jan Kamarýt) ...... 378-379

- Sociologie a životní prostředí [Sociology and Environment] (Lubomír Kotačka) ...... 379-382

- Ladislav Hrdý, Václav Soukup, Alena Vodáková (eds.): Sociální a kulturní antropologie [Social and Cultural Anthropology] (Josef Kandert) ...... 382-384

- Alan Wolf et al.: America at Century’s End (Vladimír Müller) ...... 384-388

- La biographie. Usages scientifiques et sociaux [Biography. Scientific and Social Usages] (Pavla Horská) ...... 388-391

ZPRÁVY A INFORMACE [NEWS AND INFORMATION]

- Sociologie a historie. Dopis č. 2 předsedy ISA z června 1995 [Sociology and History. The letter No. 2 of the President of ISA from June 1995] (Immanuel Wallerstein) ...... 393-394

- Projektovaná životní dráha. Průzkum postojů a preferencí životního stylu teenagerů [Proposed path of life. Survey of the teenager’s attitudes and preferences of life style] (Helena Kubátová) ...... 394-396

- Přeshraniční problematika na odborných akcích za účasti výzkumného týmu Sociologického ústavu AV ČR [Problems of borderland on professional sessions with participation research team of Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic] (Milan Jeřábek) ...... 397-398

- I. A. Bláha (1897-1960) (Jiří Sedlák) ...... 398-400

- Věda, technika a změna: nové teorie, reality a instituce [Science, Technology and Change: New theories, realities, and institutions] (Karel Müller) ...... 400-402

- K hodnocení Sociologického ústavu AV ČR [To rating of the Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic] (Michal Illner) ...... 402-403

- Kongresové léto 1995 [Congress Summer 1995] (Michal Illner) ...... 403-405

ANOTACE [ANNOTATIONS]

- International Sociology 1994 (Dimitris Stefosis, Lenka Bánovcová) ...... 407-409

- Demografie (nejen) pro demografy [Demography (not only) for demographers] (Ludmila Fialová) ...... 409-410

- Population and Development Review, Vol. 20 (1994), No. 1 (Iva Křížová) ...... 410


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz