> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 4/1995

Záznam přidán/aktualizován: 3. duben 2009 v 14.50 hod.

- Úvodem [Introduction] (Miloš Havelka) ...... 419-421

STATI [ARTICLES]

- Libor Musil: Statusová solidarita a česká sociální politika [Status Solidarity and Czech Social Policy] ...... 423-434

- Jan Vláčil: Profesní a sociálně politické orientace českých manažerů [Professional and Socio-Political Orientations of Czech Managers] ...... 435-447

- Helena Hudečková: Privatizace v zemědělství a obnova venkova [Privatization in Agriculture and Rural Regeneration] ...... 449-462

ESEJ [ESSAY]

- Bedřich Loewenstein: Manifest nepolitické politiky. “Česká otázka” po 45 letech [A Manifesto of Non-Political Politics. The ”Czech Question” after 45 years] ...... 463-471

ČEŠTÍ SOCIOLOGOVÉ V ZAHRANIČÍ [CZECH SOCIOLOGISTS ABOARD]

- Ota Ulč: Profil a motivace československých emigrantů v osmdesátých letech našeho století [Profile and Motivation of Czechoslovak Refugees in the 1980’s] ...... 473-483

Z EMPIRICKÝCH VÝZKUMU [FROM EMPIRICIAL SURVEYS]

- Irena Hradecká: Výrobní dělníci, industriální vztahy a sociální politika: základní orientace a postoje [Workers, Industrial Relations and Social Politics: General Orientations and Attitudes] ...... 485-499

- Alena Nedomová: V blízkosti hranic. Identifikace obyvatel dosídlených po 2. světové válce do českého pohraničí a jejich potomků s místem současného bydliště na příkladu Českého Krumlova a Teplic [In the Proximity of Borders. An Identification of the population which settled after the Second World War in the Czech border regions with its contemporary place of living, based on the examples of Český Krumlov and Teplice] ...... 501-515

- Za Arnoštem Gellnerem [In memoriam Ernest Gellner] (Jiří Musil) ...... 517-519

DISKUSE [DISCUSSION]

- Bylo třeba polopravd a osobních invektiv? [Was it necessary to use half truth and personal invectives?] (Petr Matějů) ...... 521-522

- Není-li důvod k bezradnosti, pak jistě k hluboké skepsi [If is not reason to the quandary, then certainly to deep scepticism] (Petr Matějů) ...... 523-526

RECENZE [REVIEWS]

- Stanislaw Cieśla: Georg Simmel i podstawy jego socjologii [Georg Simmel and the Principles of Its Sociology] (Jan Sedláček) ...... 527-529

- Johann P. Arnason: The Future that Failed. Origins and Destinies of the Soviet Model (Radim Marada) ...... 530-533

- Historická demografie, sv. 17 a 18 [Journal ”Historical Demography,” volumes 17 and 18] (Zdeněk Pavlík) ...... 533-535

ZPRÁVY A INFORMACE [NEWS AND INFORMATION]

- Konference Masarykovy české sociologické společnosti “Transformace české společnosti” 17. a 18. 11. 1995 [Conference of the Masaryk Czech Sociological Association ”Transformation of Czech Society,” November 17 and 18, 1995] (Jiří Buriánek) ...... 537-538

- Valná hromada Masarykovy české sociologické společnosti 17. 11. 1995 [General Assembly of the Masarykk Czech Sociological Association, November 17, 1995] (Jiří Buriánek) ...... 539

- Konference k stému výročí vydání “Pravidel sociologické metody” Emila Durkheima v Paříži [Conference to Centennial Anniversary of the publishing of ”Principles of Sociological Method” by Emile Durkheim] (Pavla Horská) ...... 539-540

- Mezinárodní konference Media 95. Zkušenosti a očekávání pět let poté [International Conference Media 95. Experience and Expectations Five Years After] (Jaroslav Kapr) ...... 540-541

- Problémy europeizace regionu [Problems of Europeisation of Region] (Zdenka Mansfeldová) ...... 541-542

- 50 let kontaktů mezi demografií a ostatními vědami o člověku a společnosti [Fifty years of contacts between Demography and other Sciences on Human being and Society] (Pavla Horská) ...... 542-544

- 28. Letní škola analýzy a sběru dat v sociálních vědách na univerzitě v Essexu [28th Summer School on Analysis and Collating of Data in the Social Sciences in the University of Essex] (Klára Vlachová) ...... 544-546


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz