> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 2/1996

Záznam přidán/aktualizován: 3. duben 2009 v 14.50 hod.

STATI [ARTICLES]

- Ulrich Beck: Nalézání politična [The Invention of the Political] ...... 131-141

- Miloš Havelka, Karel Müller: Procesy transformace a teorie modernizace [Transformation Process and Modernisation Theory] ...... 143-157

- Denis O’Sullivan: Kulturní cizinci a rekonstrukce školství. Lekce z irské zkušenosti pro střední Evropu? [Cultural Strangers and Educational Reconstruction. Lessons from Irish Experience for Central Europe?] ...... 159-173

- Ladislav Rabušic, Petr Mareš: Je česká společnost anomická? [Is Czech Society Anomic?] ...... 175-187

PŘEHLEDOVÁ STAŤ [OVERVIEW ESSAY]

- Jiří Šubrt: Modernizační hesla a mýty v sociologii poválečné periody. Stručný nástin problematiky [Modernisation Slogans and Myths in the Sociology of the Postwar Period. A Brief Sketch of the Subject] ...... 189-198

Z DĚJIN SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMU [FROM HISTORY OF SOCIOLOGICAL SURVEYS]

- Hynek Jeřábek: Hadley Cantril a Robert K. Merton – dva výzkumy mimořádného působení rozhlasového vysílání: “Invasion from Mars” a “War Bond Drive” [Hadley Cantril and Robert K. Merton – two investigations of the remarkable influence of the radio broadcasts ”Invasion from Mars” and ”War Bond Drive”] ...... 199-212

DISKUSE [DISCUSSION]

- Mosty, propasti a jedno řemeslo (výuka a výzkum) [Bridges, Chasms and One Craft (Teaching and Research)] (Jan Řehák) ...... 213-217

- Nastavit kritické zrcadlo [To Put a Critical Mirror] (Antonín Rašek) ...... 217-220

- Také sociologie má svůj trh [Also Sociology has its Market] (Jiří Večerník) ...... 220-222

RECENZE [REVIEWS]

- Jan Keller: Dvanáct omylů sociologie [Twelve Errors of Sociology] (Stanislav Hubík) ...... 223-226

- Ladislav Rabušic: Česká společnost stárne [The Czech Society becomes old] (Jitka Rychtaříková) ...... 226-228

- Milan Otáhal: Opozice, moc, společnost 1969-1989 [Opposition, Power, Society 1969-1989] (Jan Dobeš) ...... 228-232

- Sborník prací filosofické fakulty brněnské university G 36; Eduard Urbánek (ed.): Proměny současné sociologie [Collected Works of Faculty of Philosophy, University of Brno, Vol. G 36; Eduard Urbánek (ed.): Metamorphoses of Contemporary Sociology] (Miloslav Petrusek) ...... 233-235

- Karl Kaser: Hirten, Kämpfer, Stammeshelden: Ursprünge und Gegenwart des balkanischen Patriarchats [Herdsmen, Fighters, Tribal Heroes: Origins and Presence of Balkan Patriarchate] (Jiřina van Leeuwen-Turnovcová) ...... 235-239

- Eva Davidová: Cesty Romů – Romano drom 1945-1990 [Ways of Romans (Gipsies) 1945-1990] (Vladimír Srb) ...... 239-242

ZPRÁVY A INFORMACE [NEWS AND INFORMATION]

- Modernizace v pojetí Ulricha Becka [Modernisation in Ulrich Beck’s Conception] (Jan Vláčil) ...... 243

- Změny v pohraničí [Changes in Borderland] (Václav Houžvička) ...... 243-246

- Slezská univerzita v Opavě [Silesian University in Opava] (B. Koukola, J. Kapr) ...... 246-248

ANOTACE [ANNOTATIONS]

- Česká sociologická literatura poslední doby [Recent Czech Sociological Literature] (Miloslav Petrusek) ...... 249-254


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz