> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 3/1996

Záznam přidán/aktualizován: 3. duben 2009 v 14.50 hod.

- Úvodem [Introduction] (Miloš Havelka) ...... 259-260

STATI [ARTICLES]

- Bedřich Moldan: K otázce souladu ochrany životního prostředí a hospodářského rozvoje [On the Harmony Between Environmental Protection and Economic Development] ...... 261-277

- Jan Kamarýt: Riziková společnost a ekologická modernizace [The Risksociety and the Ecological Modernisation] ...... 279-284

- Hana Librová: Decentralizace osídlení – vize a realita. Část první: vize, postoje k venkovu a potenciální migrace v ČR [The Cecentralisation of Settlements – Vision and Reality. Part One: Visions, Attitudes to the Countryside and Potential Migration in the Czech Republic] ...... 285-296

- Petr Mareš, Ladislav Rabušic: K měření subjektivní chudoby v české společnosti [Subjective Perception of Poverty in the Czech Republic] ...... 297-315

PŘEHLEDOVÉ STATI [OVERVIEW ESSAYS]

- Jiří Kabele: Sociální konstruktivismus [Social Constructivism] ...... 317-337

- Zdenka Vajdová: Politická kultura – teoretický koncept a výzkum [Political Culture – Theoretical Concept and Research] ...... 339-351

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ [FROM SOCIOLOGICAL SURVEYS]

- Pavol Frič: Postoje obyvatel ČR a SR k problému životního prostředí [Attitudes of the Czech and Slovak Populations towards the Environmental Problem] ...... 353-360

STUDENTI PÍŠÍ [STUDENT WRITINGS]

- Arnošt Veselý: Sociologie poznání, K. R. Popper a vědecká metoda diskuse aneb malé poznámky o sociologickém extremismu [Sociology of Knowledge, K. R. Popper and Scientific Method or Small Notes of the Sociological Extremism] ...... 361-364

RECENZE [REVIEWS]

- Ulrich Beck: Erfindung des Politischen [Inventing of Political] (Oleg Suša) ...... 365-368

- Robert A. Dahl: Demokracie a její kritici [Democracy and Its Critics] (Karel Berka) ...... 368-370

- Jiří Kovtun: Tajuplná vražda. Případ Leopolda Hilsnera [A Mysterious Murder. The Case of Leopold Hilsner] (Miloslav Petrusek) ...... 370-372

- Stefan Breuer: Bürokratie und Charisma. Zur politischen Soziologie Max Weber [Bureaucracy and Charisma. Toward Max Weber’s Political Sociology] (Bedřich Loewenstein) ...... 372-374

- Alain Blum: Naître, vivre et mourir en URSS 1917-1991 [To be born, to live and to die in USSR 1917-1991] (Pavla Horská) ...... 374-376

- Our Global Neighbourhood. The report of the commission on global governance (Vladimír Soják) ...... 376-378

ZPRÁVY A INFORMACE [NEWS AND INFORMATION]

- Paul Felix Lazarsfeld jubilující (13. 2. 1901-30. 8. 1976) [Paul Felix Lazarsfeld jubilates (13. 2. 1901-30. 8. 1976)] (Hynek Jeřábek) ...... 379-382

- ISSP – International Social Survey Programme (Klára Vlachová) ...... 382-383

- Internetový sociologický časopis [Sociology Research Online] (Ladislav Rabušic) ...... 383-384


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz