> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 4/1996

Záznam přidán/aktualizován: 3. duben 2009 v 14.50 hod.

- Úvodem k monotematickému číslu Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 1996 [Introduction to Monothematic Issue of the Parliamentary Elections in the Czech Republic 1996] (Lubomír Brokl) ...... 387-388

STATI [ARTICLES]

- Lubomír Brokl: Parlamentní volby 1996 [Parliament Election 1996] ...... 389-406

- Miroslav Novák: Volby do Poslanecké sněmovny, vládní nestabilita a perspektivy demokracie v ČR [Parliamentary Elections, Government Instability and Democracy Perspectives in the Czech Republic] ...... 407-422

- Kevin Krause: Systém politických stran v České republice, demokracie a volby roku 1996 [Political Party System in the Czech Republic, Democracy, and the 1996 Elections] ...... 423-438

- Petr Kopecký, Pavel Hubáček, Petr Plecitý: Politické strany v českém Parlamentu (1992-1996): organizace, chování a vliv [Political Parties in the Czech Parliament (1992-1996): Organisation, Behaviour and Influence] ...... 439-456

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ [FROM SOCIOLOGICAL SURVEYS]

- Pavel Šimoník: Politické spektrum v České republice [Political Spectrum in the Czech Republic] ...... 457-469

KULATÝ STŮL [THE ROUND TABLE]

- Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 1996 z pohledu sociologie [Parliamentary Elections in the Czech Republic 1996 from Sociological Point of view ...... 471-492

- Za Jiřím Nehněvajsou [In memoriam professor Jiří Nehněvajsa] (Jaroslav Kapr) ...... 493

- Za jedním z nestorů české sociologie, prof. Mirkem Dismanem [In memoriam professor Miroslav Disman] (Jaroslav Kapr) ...... 494

DISKUSE [DISCUSSION]

- Dvě řemesla, stejná řehole [Two Crafts, Same Rule] (Ivo Možný) ...... 495-496

RECENZE [REVIEWS]

- Friedrich A. Hayek: Osudná domýšlivost. Omyly socialismu [The Fatal Conceit: The Errors of Socialism] (L. Mlčoch) ...... 497-499

- Szacki: Liberalizm po komunizmie [The Liberalism after the Communism] (J. Sedláček) ...... 499-503

- Jaroslav Krejčí: Civilizace Asie a Blízkého východu. Náboženství a politika v souhře a střetání [Civilisations of Asia and the Near East: Religions and Politics in překlad názvu](J. Kandert) ...... 503-505

- Komentář k recenzi knihy o civilizacích Asie a Blízkého východu [Commentary to the review of the book about the civilisations of Asia and the Near East] (J. Krejčí) ...... 505-506

ZPRÁVY A INFORMACE [NEWS AND INFORMATION]

- Einheit und Differenz (Z. Mansfeldová) ...... 507-508

- Osobní počítač a lidský potenciál [Personal Computer and the Human Potential] (E. Mleziva) ...... 508-509

- SocioLOgické Nakladatelství slaví pět let svého trvání [Five years of the sociological publishing house SLON] (A. Miltová, J. Ryba) ...... 509-511

- Čtyřicet let Polské sociologické společnosti [Forty years of Polish sociological association] (J. Sedláček) ...... 511-512


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz