> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 1/1997

Záznam přidán/aktualizován: 3. duben 2009 v 14.50 hod.

Úvodem [Introduction] (Miloš Havelka) ...... 3-4

STATI [ARTICLES]

- Gábor Tóka: Strany a volby ve střední a východní Evropě [Parties and Electoral Choices in East-Central Europe] ...... 5-25

- Hana Librová: Decentralizace osídlení – vize a realita. Část druhá: decentralizace v realitě České republiky [The Decentralisation of Settlements – Vision and Reality. Part Two: Deconcentration in the Reality of the Czech Republic] ...... 27-40

PŘEHLEDOVÁ STAŤ [OVERVIEW ESSAY]

- Petr Pavlínek: Vybrané teoretické interpretace současné transformace kapitalismu [Selected Theoretical Interpretations of the Contemporary Transition of Capitalism] ...... 41-56

METODOLOGICKÁ RUBRIKA [METHODOLOGICAL COLUMN]

- Jane C. Kronick: Alternativní metodologie pro analýzu kvalitativních dat [Alternative Methodologies for the Analysis of Qualitative Data] ...... 57-67

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMU [FROM SOCIOLOGICAL SURVEYS]

- Blanka Řeháková: Příjmy a spravedlnost: tolerance české veřejnosti k příjmovým nerovnostem v roce 1992 a 1995 [Income and Justice: Tolerance of the Czech Society to Income Inequalities in 1992 and 1995] ...... 69-86

- Věra Haberlová: Období 1992-1996 v datech výzkumů veřejného mínění [1992-1996 Data of Public Opinion Surveys] ...... 87-98

RECENZE [REVIEWS]

- Ernest Gellner: Encounters with Nationalism (L. Kotačka) ...... 99-107

- Jiří Gabriel, Lubomír Nový, Jan Zouhar, Josef Krob a Helena Pavlincová (red.) Česká filozofie ve 20. století I.: Směry, osobnosti, problémy [The Czech Philosophy in 20th century I: Tendencies, Personalities, Problems]; Česká filozofie ve 20. století II.: Biograficko-bibliografický slovník [The Czech Philosophy in 20th century II: Biographical-Bibliographical Glossary] (M. Petrusek) ...... 107-109

- Zygmunt Bauman: Myslet sociologicky. Netradiční uvedení do sociologie [To Think Sociologically. The Untraditional Introduction to Sociology] (J. Keller) ...... 109-111

- Bernard Michel: Nations et nationalismes en Europe centrale, XIXe-XXe sičcle (P. Horská) ...... 111-113

- Oldřich Matoušek: Ústavní péče [Institutional Care]; Ján Gabura, Jana Pružinská: Poradenský proces [Překlad názvu] (J. Kapr) ...... 113-115

- Peter Demetz (ed.): T. G. Masaryk: Polemiken und Essays zur russischen und europäischen Literatur- und Geistesgeschichte: Dostojevskij; Von Puškin zu Gorkij; Musset, Byron, Goethe, Lenau (V. Doubek) ...... 115-118

ZPRÁVY A INFORMACE [NEWS AND INFORMATION]

- Pokus o poznání veřejné politiky [Attempt at Knowledge of Public Policy] (M. Purkrábek) ...... 119-120

- Regionální konference ISA [ISA Regional Conferences] (P. Machonin) ...... 121-122

ANOTACE [ANNOTATIONS]

- Antonio Sacca: Storia della sociologia [History of Sociology] (M. Petrusek) ...... 123

- Wolfgang Welsch: Estetické myslenie [The Aesthetic Thinking] (M. Špejra) ...... 123-124

- Revue française de sociologie (K. Volná) ...... 124-126

- Anotace prací týmu sociální transformace a modernizace Sociologického ústavu Akademie věd České republiky [Annotation of překlad názvu] (P. Machonin) ...... 126-127


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz