> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 2/1997

Záznam přidán/aktualizován: 3. duben 2009 v 14.50 hod.

STATI [ARTICLES]

- Georg Vobruba: Sociální dynamika mezer blahobytu [The Social Dynamic of Welfare Gaps] ...... 131-144

- Jiří Přibáň: Legitimita práva, intimita a “infikce” [The Legitimacy of Law, Intimacy and ‚Infiction‘] ...... 145-156

- Oleg Suša: Byrokracie, riziko a diskuse o krizi životního prostředí [Bureaucracy, Risk, and Environmental Crisis Discourse] ...... 157-167

- Tomáš Sirovátka: Sociální a ekonomické faktory marginalizace na pracovním trhu v České republice [Social and Economic Factors of Labour-Market Marginalisation in the Czech Republic] ...... 169-188

ČEŠTÍ SOCIOLOGOVÉ V ZAHRANIČÍ [CZECH SOCIOLOGISTS ABOARD]

- J. L. Porket: Viditelná versus neviditelná ruka The Visible versus the Invisible Hand] ...... 189-202

ROZHOVOR [REVIEW]

- Deset otázek profesoru Zygmuntu Baumanovi [Ten Questions for Professor Zygmunt Bauman] (M. Petrusek) ...... 203-216

RECENZNÍ STAŤ [REVIEW ARTICLE]

- Stanislav Hubík: Zygmunt Bauman – úvahy o postmoderní době [Zygmunt Bauman – Reflections on Postmodern Times] ...... 217-223

RECENZE [REVIEWS]

- T. C. W. Blanning (ed.): The Oxford Illustrated History of Modern Europe (L. Kotačka) ...... 225-227

- Keneth Thompson: Key Quotations in Sociology (M. Petrusek) ...... 227-228

- Pauline Marie Rosenau: Post-Modernism and the Social Sciences. Insights, Inroads, and Intrusion; Robert Hollinger: Postmodernism and the Social Sciences: A Thematic Approach (M. Petrusek) ...... 228-233

- Stephan White, John Gardner, George Schöpflin, Tony Saich: Communist and Postcommunist Political Systems. An Introduction (Z. Vajdová) ...... 234-237

- Dva pohledy na knihu George Ritzer: Mcdonaldizace společnosti (Výzkum měnící se povahy soudobého společenského života) [překlad názvu] (J. Keller, M. Čihák) ...... 237-240

- Ernest Gellner: Bedingungen der Freiheit. Die Zivilgesellschaft und ihre Gegner (B. Loewenstein) ...... 241-242

- Pavel Machonin sedmdesátníkem [The Seventieth Anniversary of Pavel Machonin] (M. Illner) ...... 243

- S Pavlem Machoninem [With Pavel Machonin] (M. Petrusek) ...... 243-247

ZPRÁVY A INFORMACE [NEWS AND INFORMATION]

- O klasicích sociologie v Sankt-Peterburgu [On the Classics of Sociology in Saint Petersburg] (P. Machonin) ...... 249-251

- Role nadnárodních procesů v transformaci středoevropských a východoevropských společností [The Role of Super-National Processes in the Transformation of the Middle- and East-European Societies] (M. Illner) ...... 251-252

- Západ a ti druzí [The West and the Rest] (I. Wallerstein) ...... 253-254

ANOTACE [ANNOTATIONS]

- Revue française de sociologie (K. Volná) ...... 255-256


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz