> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 3/1997

Záznam přidán/aktualizován: 3. duben 2009 v 14.50 hod.

STATI [ARTICLES]

- Jiří Večerník: Transformační procesy v socio-ekonomické perspektivě [Transformation in the Socio-Economic Perspective] ...... 259-272

- Martin Lux: Konzervativní myšlení v postmoderní době [Conservative Thinking in the Post-Modern Age] ...... 273-288

- Ladislav Rabušic: Jak rozumět populačním projekcím [How to Understand Population Projections] ...... 289-308

PŘEHLEDOVÁ STAŤ [OVERVIEW ESSAY]

- Andrew Thomas Green: Občanská společnost, ideje a utváření politiky [Civil Society, Ideas and Policymaking] ...... 309-320

Z DĚJIN SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMU [FROM HISTORY OF SOCIOLOGICAL SURVEYS]

- Hynek Jeřábek: Marienthal ...... 321-337

STUDENTI PÍŠÍ [STUDENT WRITINGS]

- Tomáš Katrňák: Věda a jak versus život a proč [Science and How versus Life and Why] ...... 339-344

RECENZE [REVIEWS]

- Jiří Večerník: Markets and People. The Czech Reform Experience in a Comparative Perspective (P. Machonin) ...... 345-347

- Kolektiv autorů: Dějiny obyvatelstva českých zemí [History of Population in the Czech Lands] (V. Srb) ...... 347-349

- Josef Šmajs: Kultura proti přírodě [Culture against Nature] (J. Keller) ...... 350-351

- Elbieta Matynia (ed.): Grappling with Democracy. Deliberations on Post-Communist Societies (1990-1995) (M. Novák) ...... 351-353

ZPRÁVY A INFORMACE [NEWS AND INFORMATION]

- Projekt “Sociální trendy” [Project “Social Trends”] (P. Matějů, J. Večerník) ...... 355-356

- Ohlédnutí za Velkým sociologickým slovníkem [Looking Back after the Great Sociological Encyclopedia] (A. Vodáková) ...... 356-357

- Demokracie ve stínu globalizace [Democracy in the shade of Globalisation] (M. Havelka) ...... 358-359

- Budoucnost státu blahobytu [The Future of Welfare State] (J. Musil) ...... 359-360

- Přijímací zkoušky na obor sociologie na FF UK 1997 [Entrance examinations in Sociology at Faculty of Philosophy, The Charles University in Prague in 1997] (J. Buriánek) ...... 360-363

ANOTACE [ANNOTATIONS]

- V. Foretová, M. Foret: Komunikující město [Communicating Town] (J. Kapr) ...... 365

DOKUMENT [DOCUMENT]

- Simmel a Masaryk. Na okraj jedné neznámé Masarykovy recenze [Simmel and Masaryk. In Margin of One Unknown Masaryk’s Review] (M. Petrusek) ...... 367-376

- Sociologie Georga Simmela od profesora Dr. T. G. Masaryka [Georg Simmel’s Sociology from Professor T. G. Masaryk] ...... 377-382


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz