> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 4/1997

Záznam přidán/aktualizován: 3. duben 2009 v 14.50 hod.

- Úvodem [Introduction] (Miloš Havelka) ...... 387-388

STATI [ARTICLES]

- Marie Čermáková: Postavení žen na trhu práce [Women in the Labour Market] ...... 389-404

- Joseph Hraba, Allan L. McCutcheon, Jiří Večerník: Životní šance mužů a žen v období transformace [Gender Differences in Life Chances during the Post-Communist Transformation] ...... 405-421

PŘEHLEDOVÁ STAŤ [OVERVIEW ESSAY]

- Aleš Burjanek: Segregace [Segregation] ...... 423-434

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ [FROM SOCIOLOGICAL SURVEYS]

- Hana Maříková: Ženy ve vrcholových politických pozicích [Women in Top Leadership Positions] ...... 435-443

- Zdenka Vajdová, Tomáš Kostelecký: Politická kultura lokálních společenství: Případ tří měst [The Political Culture of Local Communities: The Case of Three Towns] ...... 445-465

ROZHOVORY [INTERVIEWS]

- Sociologové na konci tisíciletí. Rozhovory z Fóra 2000 [Sociologists on the Close of Millenium. Interviews from Forum 2000] (Jiří Musil, Irena Reifová, Miloslav Petrusek) ...... 467-478

- Za Čeňkem Adamcem [Čeněk Adamec Remembered] (Josef Bečvář) ...... 479-480

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA [FORM SCIENTIFIC LIFE]

- Výzkum vertikální sociální diferenciace a mobility 1967 dnešníma očima [Research into Vertical Social Differentiation and Mobility of Czechoslovak Society 1967 from a Contemporary Perspective] (Pavel Machonin) ...... 481-486

- Jubileum sociologa sršatého a moudrého [Greetings to Professor Ivo Možný on his 65th Birthday] (Miloslav Petrusek) ...... 487-490

RECENZE [REVIEWS]

- Jerzy Szacki (ed.): Sto lat socjologii polskiej. Od Supiskiego do Szcepaskiego [Hundred Years of the Polish Sociology. From Supiski to Szcepaski] (J. Sedláček) ...... 491-494

- Jiří Šubrt: Civilizační teorie Norberta Eliase [Norbert Elias’s Civilisation Theories] (M. Petrusek) ...... 494-497

- J. L. Porket: Unemployment in Capitalist, Communist and Post-Communist Economies (M. Lux) ...... 497-500

- Jiří Sedlák: Inocenc Arnošt Bláha (J. Keller) ...... 500-501

- Quido Kastner: Osidlování českého pohraničí od května 1945 [Populating of Czech Borderland from May, 1945] (V. Srb) ...... 501-502

ZPRÁVY A INFORMACE [NEWS AND INFORMATION]

- Reflexe uplatnění absolventů vysoké školy [Asserting of University Alumni] (J. Nekuda, T. Sirovátka) ...... 503-506

- Parlamenty středoevropských zemí v procesu evropské integrace [Parliaments of East-Central European Countries in the Process of European Integration] (Lubomír Brokl) ...... 506-508

- XVII. světový kongres Mezinárodní společnosti pro politické vědy [XVII World Congress of the International Political Science Association] (Zdenka Mansfeldová) ...... 508-509

- Jaké jsou zkušenosti s alternativní medicínou u naší populace? [Experience with the Alternative Medicine within Czech Population] (Eva Křížová) ...... 509-512


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz