> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 1/1998

Záznam přidán/aktualizován: 3. duben 2009 v 14.50 hod.

STATI [ARTICLES]

- Miroslav Novák: Je konsensuální “model” demokracie nejlepší? [Is There One Best ‘Model’ of Democracy?] ...... 3-21

- Don Kalb: Duch Miltona Friedmana. Disidentské poznámky k nové sociální ortodoxii [The Ghost of Milton Friedman. Dissident remarks on the New Social Orthodoxy] ...... 23-35

- Pavel Navrátil: Sociální práce jako sociální konstrukce [Social Work as a Social Construction] ...... 37-50

METODOLOGICKÁ RUBRIKA [METHODOLOGICAL COLUMN]

- Jan Řehák: Kvalita dat I. Klasický model měření reliability a jeho praktický aplikační význam [Quality of Data I. Classical Model of Measuring Reliability and its Practical Application] ...... 51-60

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ [FROM SOCIOLOGICAL SURVEYS]

- Blanka Řeháková: Vývoj představ o spravedlivém příjmu [The Development of Beliefs about Just Income] ...... 61-85

STUDENTI PÍŠÍ [STUDENT WRITINGS]

- Tomáš Katrňák: Problém vztahu religiozity a anomie [The Problem of the Relation between Religiousness and Anomie] ...... 87-97

RECENZE [REVIEWS]

- Jiří Přibáň: Sociologie práva [Sociology of Law] (P. Barša) ...... 99-102

- Antoni Sułek, Józef Styk, Irena Machaj (ed.): Ludzie i instytucje. Stawanie sie ładu społecznego [People and Institutions] (J. Sedláček) ...... 102-106

- E. O. Wilson: O lidské přirozenosti [On Human Nature] (J. Kamarýt) ...... 106-108

- Luboš Kropáček: Islámský fundamentalismus [The Islamic Fundamentalism](J. Jandourek) ...... 108-110

- Roger Hood: The Death Penalty. A World-wide Perspective (J. Buriánek) ...... 110-112

- Erazim Kohák: Průvodce demokracií [A Guide to Democracy] (A. Vodáková) ...... 112-113

- P. František Josef Řezáč: Vězeňství v posavadních spůsobech svých s návrhem o zdárnějším trestání a polepšování zločinců [Recent Forms of Prisoning] (J. Uhlík) ...... 113-114

- Martin Scott Peck: V jiném rytmu [In another Rhythm] (K. Bertelsmann) ...... 114-116

- Heino Heinrich Nau (hrsg.): Der Werturteilsstreit (J. Dobeš) ...... 116-119

- Sociologie mezi historismem a normativismem: Stati Karla Achama [Articles from Karl Acham] (B. Loewenstein) ...... 119-121

ZPRÁVY A INFORMACE [NEWS AND INFORMATION]

- Konference o osudech české společnosti 1918-1998 [Conference of the Czech Society, 1918-1998] (J. Musil, P. Klvačová) ...... 123-125

- Významná konference [The Czech Society at the End of Millenium] (J. Musil) ...... 125-127

- Výzvy a podoby urbanismu [Advantages and Forms of Urbanism] (L. Kotačka)) ...... 127-128


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz