> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 2/1998

Záznam přidán/aktualizován: 3. duben 2009 v 14.50 hod.

STATI [ARTICLES]

- Miroslav Novák: Je konsensuální "model" demokracie nejlepší? (druhá část) [Is There One Best 'Model' of Democracy? (part two)]... 131-144

- Klára Vlachová, Petr Matějů: Krystalizace politických postojů a politického spektra v České republice [The Crystallisation of Political Attitudes and the Political Spectrum in the Czech Republic]... 145-169

- Petr Matějů, Klára Vlachová: Role politicky relevantních hodnot ve volebním rozhodování v České republice [The Role of Politically Relevant Attitudes and Value Orientations in Electoral Decisions. The Czech Republic in 1996]... 171-193

METODOLOGICKÁ RUBRIKA [METHODOLOGICAL COLUMN]

- Jan Řehák: Kvalita dat II. Přístupy k ohodnocování výzkumných instrumentů založené na modelování kovariančních struktur [Quality of Data II. Approaches to the Evaluation of Research Instruments based on Covariance Structure Modelling]... 195-204

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ [FROM SOCIOLOGICAL SURVEYS]

- Zdeňka Pechačová, Joseph Hraba, Wan-Ning Bao, Frederick O. Lorenz: Pocit ohrožení kriminalitou v České republice [The Perceived Risk of Crime in the Czech Republic]... 205-219

- Gerlinde Dörr, Tanja Kessel: Transformace jako proces učení. Příklad nové moderní organizace výroby [Transformation as a Learning Process. Experience with Joint Ventures in the Czech Republic and an Example of a New Modern Form of Organising Production]... 221-233

RECENZE [REVIEWS]

- Bedřich Loewenstein: Projekt moderny. O duchu občanské společnosti a civilizace [A Project of Modernity. Of the Spirit of Civil Society and Civilisation] (K. Müller)... 235-237

- Tadeusz Banaszczyk: Durkheim i protagoniści [Durkheim and the Protagonists] (J. Sedláček)... 237-239

- Libor Musil (ed.): Vývoj sociálního státu v Evropě [The Development of the Welfare State in Europe] (R. Stošková)... 240-242

- F. Zich, V. Houžvička, M. Jeřábek, Q. Kastner: Kdo žije v pohraničí [Who Lives in the Borderland] (A. Andrle)... 242-244

- Harrie Salman: Evropa v novém světle [Europe in a New Light] (K. Bertelmann)... 244-246

- Ján Gabura, Jana Pružinská: Poradenský proces [The Process of Consultation] (J. Kapr)... 246-247

ZPRÁVY A INFORMACE [NEWS AND INFORMATION]

- Přemýšlení s Arnoštem Gellnerem - filozofie, antropologie, politika [Thinking with Ernest Gellner - Philosophy, Anthropology, and Politics] (J. Musil)... 249-252

- Polská Sociologická encyklopedie [The Polish Sociological Encyclopaedia] (J. Sedláček)... 252-253

- Druhá evropská konference UNESCO o společenských vědách [The Second European UNESCO Conference on Social Sciences] (M. Illner)... 254-255


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz