> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 3/1998

Záznam přidán/aktualizován: 3. duben 2009 v 14.50 hod.

- Úvodem k číslu, které je věnováno problému seniorů v české společnosti [Introduction to the issue: The Problem of the Elderly in Czech Society] (Ladislav Rabušic)... 259-261

- Stáří a nespojitý běh života [Old Age and the Disconnected Course of Life] (Ivo Možný)... 263-265

STATI [ARTICLES]

- Ladislav Rabušic: Časové aspekty českého důchodového věku [Temporal Aspects of the Czech Retirement Age]... 267-283

- Ruud J. A. Muffels: Stárnutí a flexibilizace. Hrozba nebo výzva pro sociální stát? [Ageing and Flexibilisation. Caveats or Challenges for the Welfare State]... 285-302

- Ladislav Rabušic: Jsou čeští senioři chudí? [Are the Czech Elderly Poor?]... 303-320

- Petr Mareš: Senioři a politika [Ageing and Politics]... 321-337

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ [FROM SOCIOLOGICAL SURVEYS]

- Pavel Pácl: Senioři jako čtenáři, posluchači a diváci hromadných sdělovacích prostředků [The Elderly as Readers, Listeners and Viewers of Mass Media]... 339-346

STUDENTI PÍŠÍ [STUDENT WRITINGS]

- Marie Přidalová: Proč je moderní smrt tabu? [Why is Death Taboo in Modern Times]... 347-361

METODOLOGICKÁ RUBRIKA [METHODOLOGICAL COLUMN]

- Jan Řehák, Irena Bártová, Jana Hamanová: Kvalita dat III. Empirické výsledky měření reliability pro vybrané míry a stupnice [Quality of Data III. Empirical Results of Reliability Measurement for Selected Variables and Scales]... 363-372

- Eduard Urbánek již není mezi námi [In memoriam Eduard Urbánek] (J. Sedláček)... 373-376

RECENZE [REVIEWS]

- E. Tarkowska (ed.): Powroty i kontynuacje. Zygmuntovi Baumanovi v darze [Returns and Continuations. Homage to Zygmunt Bauman] (J. Sedláček)... 377-380

- Rodney Stark: The Rise of Christianity. A Sociologist Reconsiders History (T. Katrňák)... 380-382

ZPRÁVY A INFORMACE [NEWS AND INFORMATION]

- Životní jubileum Akihira Ishikawy [Anniversary of Akihiro Ishikawa] (M. Illner)... 383-383

- Nový zdroj sociologických dat [A New Source of Sociological Data] (J. Krejčí)... 384-384


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz