> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 1/2008

Záznam přidán/aktualizován: 19. listopad 2008 v 11.58 hod.

STATI

Pavel Šlurma: Evropská unie a Členské státy před Evropským soudem

pro lidská práva (ve svetle případu Bosphorws) ......... 1

Veronika Bílková: Ochrana lidských práv za ozbrojeného konfliktu -

přístup Evropského soudu pro lidská práva........... 19

Bohumil Pikna: Ochrana osobních údajů v evropském právu se zaměřením na aspekty bezpečnostní................ 48

Jiří Handlar: Dohoda o změně závazku, novace a narovnání podle

návrhu nového občanského zákoníku.............. 70

Jaroslav Krecht: K předmčtu normativního myšlení........ 86

Jana Zástěrová: In memoriam Zdeněk Madar (1929-2007) .... 95

RECENZE A ANOTACE

Monika Pauknerová: Gerte Reichelt (Hrsg.): Das Herkunftslandprinzip im europäischen Gemeinschaftsrechl (Princip země původu v právu ES), Schriftenreihe des Ludwig Boltzmann Institutes für Europarecht, Band 14, Manzsche Verlags und Universitätsbuchhandlung Wien 2006. 227 s.................... 98

Luboš Tichý: Hans-W. Micklitz, Peter Rott, Ulrike Dočekal, Peter Kolba: Verbraucherschutz durch Unterlassungsklagen - Umsetzung und Anwendung der Richtlinie 98/27/EG in den Mitgliedstaaten, nakladatelství Nomos, Forschungsreihe des Institut für europäisches Wirtschafts- und Verbraucherrecht, e. V. 17, Baden-Baden 2007, 28í s.............................. 100

Karolina Adamová, Petra Skřejpková: Dvě staronové publikace od vynikajícího českého právního historika Jiřího Kejře: Aus Böhmens Verfassungsgeschichte (Z českých ústavních dějin), Praha, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR 2006, s. 520 a Z počátků české reformace, Brno, L. Marek 2006, 271 s.............. 101

Renáta Ježková: Paličková, A., Malý slovník daňového práva (Výkladový slovník), EUROUNION Bratislava, 2006, 158 s...... 102

AUTOŘI:

prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc, Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i,, Právnická fakulta UK, Praha, Fakulta právnická ZCU, Plzeň

JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA, Právnická fakulta UK, Praha

JUDr. Jiří Handlar. Advokátní kancelář, Brno

Mgr. Ing. Renáta Ježková, Ph.D., Bratislavská vysoká škola práva, Bratislava, SR

JUDr. Jaroslav Krecht, CSc. Praha

prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc, Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.. Právnická fakulta UK, Praha, Fakulta právnická ZCU, Plzeň

doc JUDr. Bohumil Pikna, CSc, Policejní akademie ČR, Praha

JUDr. Petra Skřejpková, Právnická fakulta UK, Praha

prof. JUDr. Pavel Sturma, DrSc, Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Právnická fakulta UK, Praha

prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc, Právnická fakulta UK, Praha

JUDr. Jana Zástěrová, CSc, Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz