> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 4/1998

Záznam přidán/aktualizován: 3. duben 2009 v 14.50 hod.

- Úvod k monotematickému číslu k výročí 100 let od vydání Masarykovy Otázky sociální [Introduction to the mono-thematic issue: Hundred Years since the publication of Masaryk's The Social Question] (Miloš Havelka, Jiřina Šiklová)... 387-389

STATI [ARTICLES]

- Jiří Musil: Masarykova sociální otázka, socialismus a soudobý komunitarianismus [Masaryk's Social Question, Socialism, and Contemporary Communitarianism]... 391-402

- Bedřich Loewenstein: Marx v Masarykově prizmatu [Marx through Masaryk's Prism]... 403-415

- Ilja Šrubař: Max Weber a Tomáš Garrigue Masaryk [Max Weber and Thomas Garrigue Masaryk]... 417-426

- Jan Milič Lochman: Masarykův zápas s marxismem v teologické perspektivě [Masaryk's Struggle with Marxism in a Theological Perspective]... 427-436

- Karel Hrubý: Masaryk a Bernstein [Masaryk and Bernstein]... 437-449

DISKUSE [DISCUSSION]

- Úvod k diskusi o sociálně teoretických a historických aspektech tzv. "nepolitické politiky" [Introduction to Discussion on Social-Theoretical and Historical Aspects of so-called Non-Political Politics] (Miloš Havelka)... 453-453

- Miloš Havelka: "Nepolitická politika": kontexty a tradice ['Non-Political Politics': Contexts and Traditions]... 455-466

- Milan Otáhal: O nepolitické politice [On Non-Political Politics]... 467-476

VZPOMÍNKA [REMINISCENCE]

- Ivan Gaďourek: Má cesta k Masarykovi a s Masarykem [My Way to Masaryk and with Masaryk]... 477-482

RECENZE [REVIEWS]

- Vladimír Peška, Antoine Mares (eds.): Thomas Garrigue Masaryk, Européen et humaniste (M. Novák)... 483-484

- Jarosław Kilias: Naród a idea narodowa. Nacjonalizm T. G. Masaryka [Nation and National Idea. The Nationalism of T. G. Masaryk] (J. Sedláček)... 484-487

- Bedřich W. Loewenstein: My a ti druzí. Dějiny, psychologie, antropologie [Us and them. History, Psychology and Anthropology] (L. Kotačka)... 488-493

- Max Weber: Autorita, etika a společnost [Authority, Ethics and Society] (J. Sedláček, R. Marada)... 493-497

- Jan Vláčil a kolektiv: Organizační kultura v českém průmyslu [Organisational Culture in Czech Industry] (J. Havlová)... 497-499

- Jacques Dupâquier (ed.): L'espérance de vie sans incapacité. Faits et tendances. Premieres tentatives d'explication (P. Horská)... 499-501

- Hynek Jeřábek: Paul Lazarsfeld a počátky komunikačního výzkumu [Paul Lazarsfeld and the Beginnings of Communication Research] (Z. Vajdová)... 501-503

- Nina Kraśko: Instytucjonalizacja socjologii w Polsce 1920-1970 [Institutionalisation of Sociology in Poland 1920-1970] (J. Sedláček)... 503-504

ZPRÁVY A INFORMACE [NEWS AND INFORMATION]

- Forum 2000 - lesk a bída globalizace [Forum 2000 - The Splendour and Misery of Globalisation] (I. Reifová)... 505-506

- XIV. Světový sociologický kongres v Montrealu [XIVth World Sociological Congress at Motreal] (M. Illner)... 506-508

- Otázky globalizace na XIV. světovém kongresu sociologie [Questions of Globalisation on XIVth World Congress of Sociology] (J. Musil)... 508-510

- Z činnosti Masarykovy české sociologické společnosti v roce 1998 [From Activity of the Masaryk Czech Sociological Society in 1998] (J. Janyšková)... 510-511

- Krzysztof Olechnicki, Paveł Załęcki: Słownik socjologiczny [Dictionary of Sociology] (J. Sedláček)... 511-512


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz