> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 1/1999

Záznam přidán/aktualizován: 3. duben 2009 v 14.50 hod.

STATI [ARTICLES]

- Immanuel Wallerstein: Dědictví sociologie - příslib společenských věd [The Heritage of Sociology. The Promise of Social Science]... 3-15

- Jadwiga Šanderová: Opět o třídách a vrstvách v současné kapitalistické společnosti [Classes and Strata in Contemporary Capitalism Again]... 17-31

- Jiří Večerník: Střední vrstvy v české transformaci [The Middle Classes in Czech Reforms]... 33-51

- Otakar Šoltys:Ikonické znaky v mediální krajině [Iconic Signs in the Media Landscape]... 53-65

- Zdeněk Lokaj: Komunikační strategie a ekonomický diskurs v tisku a televizi [Communication Strategies and Economic Discourse in the Press and Television]... 67-87

- Jiří Šubrt: Čas a disciplína. Klášter jako model [Time and Discipline: The Monastery as a Model]... 89-99

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ [FROM SOCIOLOGICAL SURVEYS]

- Jarmila Premusová: Vlastnictví jako interpretační klíč k povaze územního společenství [Ownership as an Interpretative Key to the Nature of an Area's Society]... 101-110

RECENZE [REVIEWS]

- M. Bútora, P. Hunčík (eds.): Slovensko 1995 [Slovakia 1995]; M. Bútora (ed.): Slovensko 1996 [Slovakia 1996] (P. Machonin)... 111-113

- Georg Simmel: Peníze v moderní kultuře a jiné eseje [Money in Modern Culture and Other Essays] (J. Sedláček)... 113-114

- Norbert Elias: O osamělosti umírajících [On the Solitude of Dying] (J. Šubrt)... 114-118

ZPRÁVY A INFORMACE [NEWS AND INFORMATION]

- Nové elity ve střední a východní Evropě [New Elites in Central and Eastern Europe] (L. Gatnar)... 119-119

- Sociální transformace české společnosti [Social Transformation of Czech Society] (D. Ryšavý)... 120-120

DOKUMENT [DOCUMENT]

- Postoj občanů k politice v roce 1968 (Z dosud nepublikovaného demoskopického výzkumu Mlynářova týmu) [Attitudes toward Politics in 1968] (J. Bečvář)... 121-128


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz