> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 3/1999

Záznam přidán/aktualizován: 3. duben 2009 v 14.50 hod.

STATI [ARTICLES]

- Wim van Oorschot, Tomáš Sirovátka, Ladislav Rabušic: Solidarita a podpora sociálního státu: srovnání České republiky a Nizozemí [Welfare State Solidarity and Support. The Czech Republic and the Netherlands in Comparison]... 247-267

- Petr Matějů, Martin Kreidl: Vývoj statusové konzistence v ČR 1991-1999 [Changes in Status Consistency in the Czech Republic 1991-1999]... 269-292

- Pavel Machonin, Lumír Gatnar: Vyhlídky kompromisního modelu řešení české politické situace ve světle výsledků povolebního výzkumu [The Prospects of the Compromise Political Model: The Results of a Post-Electoral Survey in the Czech Republic]... 293-310

- Blanka Řeháková: Předčasné volby 1998. Volební chování různých skupin voličů [The 1998 Early Elections: The Voting Behaviour of Various Groups of Voters]... 311-334

- Martin Kreidl, Klára Vlachová: Sociální zázemí extrémní pravice v ČR [The Social Background of the Extreme Right in the Czech Republic]... 335-354

- Za Hanušem Schimmerlingem [In memoriam Hanuš Schimmerling] (H. Hudečková)... 355-356

RECENZE [REVIEWS]

- Václav Bělohradský: Mezi světy & mezisvěty [Between Worlds & Interworlds] (K. Růžičková)... 357-359

- Kolektiv autorů: Velký sociologický slovník [Various authors: The Great Sociological Encyclopaedia] (I. Šrubař)... 359-360

- Johann M. G. van der Dennen: The Origin of War. The Evolution of Male-Coalitional Reproductive Strategy. Vol. 1-2 (J. Kamarýt)... 360-362

- Max Weber: Sociologie náboženství [Sociology of Religion] (J. Sedláček)... 362-366

- Ctibor Nečas: Historický kalendář. Dějiny českých Romů v datech [A Historical Calendar: The History of Czech Romanies] (V. Srb)... 366-367

- Angus Fraser: Cikáni [Gypsies] (L. Fónadová)... 367-370

ZPRÁVY A INFORMACE [NEWS AND INFORMATION]

- Sociologie na českém internetu [Sociology on Czech Internet] (P. Rakušanová)... 371-372


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz