> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 4/1999

Záznam přidán/aktualizován: 3. duben 2009 v 14.50 hod.

STATI [ARTICLES]

- Pavel Kolář: Geneze novodobého konzervatismu jako problém sociálních věd ve 20. století [The Genesis of Modern Coservatism as a Problem of 20th Century Social Sciences]... 375-395

- Ladislav Rabušic, Tomáš Sirovátka: Český sociální stát a jeho legitimita [The Czech Welfare State and Its Legitimacy]... 397-421

- Jarosław Kilias: Renanovské pojetí národa a současná sociologie [Renan's Concept of the Nation and Contemporary Sociology]... 423-432

- Gerlinda Šmausová: "Rasa" jako rasistická konstrukce [The Concept of Race: A Construction of Racial Discourses]... 433-446

- Jiří Přibáň: Sociologický pojem přirozených práv a právní věda [Legal Science and the Sociological Conception of Natural Rights]... 447-457

DISKUSE [DISCUSSION]

- Úvod k diskusi [Introduction to Discussion] (Miloš Havelka)... 459-459

- Recenzentovy pochybnosti o interpretaci ‚patové' situace v politice na základě výsledků sociologických výzkumů [Reviewer's Doubts about the Interpretation of the Political Situation] (Miroslav Novák)... 460-462

- Volbami se testují ideologie, nikoli vědecké teorie a hypotézy [Elections Test Ideologies, not Scientific Theories and Hypotheses] (Petr Matějů)... 463-467

- Sociologie, volby a naši kritikové [Sociology, Elections and Our Critics] (Pavel Machonin, Lumír Gatnar)... 468-469

RECENZE [REVIEWS]

- J. L. Porket: Modern Economic Systems and their Transformation (J. Večerník)... 471-472

- Irena Borowik, Gregorz Babinski (ed.): New Religious Phenomena in Central and Eastern Europe (J. Jandourek)... 473-475

- Émile Durkheim: Sociologie a filosofie [Sociology and Philosophy] (J. Sedláček)... 475-478

- Patrick Doreian, Frans N. Stokman (ed.): Evolution of Social Networks (L. Buštíková)... 478-480

- Bohuslav Blažek: Venkov-města-média [Country-Towns-Media] (A. Andrle)... 480-481

- Evelyne Sullerotová: Krize rodiny [The Crisis of the Family] (P. Horská)... 481-482

- Pierre Bourdieu: Teorie jednání [Theory of Action] (J. Sokol)... 482-484

- Alena Heitlingerová, Zuzana Trnková: Životy mladých pražských žen [Young Women of Prague] (H. Kubátová)... 485-487

- Ferdinand Karlhofer, Emerich Tálos: Sozialpartnerschaft und EU (Z. Mansfeldová)... 487-489

ZPRÁVY A INFORMACE [NEWS AND INFORMATION]

- K nedožitým sedmdesátinám Pavla Kohna [Pavel Kohn would have been 70 this Year] (P. Machonin)... 491-491

- Zprávy z Masarykovy české sociologické společnosti [News from Masaryk's Czech Sociological Society] (E. Rendlová)... 491-492

- Sociologové o evropské integraci a rozšiřování Evropské unie [Sociologist on European Integration and Expanding of the European Union] (M. Illner) 492-495

- Z Konference "Ten years after - 1989-1999. A first balance". Budapešť, 23.-25. 9. 1999 [From the Conference 'Ten Years After - 1989-1999. A first appraisal'] (D. Ryšavý) 495-496

- European Consortium for Political Research (Z. Mansfeldová)... 497-497

- CITNET: Citizens In Transformation (Z. Mansfeldová)... 497-498

- Kniha o desátém sjezdu polských sociologů [The Book of the Tenth Congress of Polish Sociologists] (J. Sedláček)... 498-500

- Založení Olomoucké obce sociologické [The Founding of the Olomouc Sociological Community] (T. Bartošek, J. Táborský)... 500-500


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz