> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 1/2000

Záznam přidán/aktualizován: 3. duben 2009 v 14.50 hod.

STATI [ARTICLES]

- Ladislav Rabušic: Je česká společnost "postmaterialistická"? [Is Czech Society 'Post-materialist'?]... 3-22

- Blanka Řeháková: Jak vnímáme příjmové nerovnosti a jaké bychom je chtěli mít [Perceived and desired income inequalities]... 23-40

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ [FROM SOCIOLOGICAL SURVEYS]

- Eva Heřmanová, Tomáš Kostelecký: Regionální diferenciace na trhu bydlení a její příčiny [Regional Differentiation of the Housing Market and its Causes]... 41-56

- Zdenka Vajdová: Dráhy bydlení realizované prostřednictvím trhu [Housing Paths Realised Through the Market]... 57-66

Z DĚJIN SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ [FROM THE HISTORY OF SOCIOLOGICAL SURVEYS]

- Hynek Jeřábek: Počátky Lazarsfeldovy politické sociologie - The People's Choice [The Beginnings of P. Lazarsfeld's Political Sociology - The People's Choice]... 67-81

ROZHOVOR [INTERVIEW]

- Evropa je téma číslo jedna. Rozhovor s profesorem Jiřím Musilem [Europe is Topic Number One. Interview with Professor Jiří Musil]... 83-85

DISKUSE [DEBATE]

- Radomír Havlík, Jaroslav Koťa: Zamyšlení nad českou sociologií výchovy, vzdělávání a mládeže v 90. letech [Reflections on Czech Sociology of Education and Youth in the 1990s]... 87-96

STUDENTI PÍŠÍ [STUDENT WRITINGS]

- Ondřej Císař: Dekonstrukce jako politické jednání [Deconstruction as Political Action]... 97-109

RECENZE [REVIEWS]

- Martin Potůček, Iveta Radičová (eds.): Sociální politika v Čechách a na Slovensku po roce 1989 [Social Policy in the Czech and Slovak Republics after 1989] (P. Mareš)... 111

- Jon Elster, Claus Offe, Ulrich K. Preuss: Institutional Design in Post-communist Societies: Rebuilding the Ship at Sea (F. Znebejánek)

ZPRÁVY A INFORMACE [NEWS AND INFORMATION]

- Valné shromáždění Masarykovy české sociologické společnosti [General Assembly of Masaryk's Czech Sociological Association] (E. Rendlová)... 117-118

- Vědecká konference MČSS "Připravenost české společnosti na integraci s Evropou - co získáme, co ztratíme, co nabízíme" [Conference of the MCSA: The Readiness of Czech Society for Integration into Europe - What we shall gain, lose, and offer] (E. Rendlová)... 119-119

- Bude Evropa fungovat? Čtvrtá evropská sociologická konference 18.-21. srpna 1999 v Amsterodamu [Will Europe Function? The Fourth European Sociological Conference, Amsterdam, August 18-21, 1999] (Z. Vajdová, J. Musil)... 120-122

- Centrum studií rodu: gender studies [Gender Studies Centre] (V. Divišová)... 122-123

- Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 [Population Census 2001] (J. Kraus, L. Pištora)... 123-125

- Změna systému a modernizace [Change of System and Modernisation] (K. Müller)... 125-128


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz