> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 2/2000

Záznam přidán/aktualizován: 3. duben 2009 v 14.50 hod.

STATI [ARTICLES]

- Zuzana Parusniková: Biomoc a kult zdraví [Bio-Power and Healthism]... 131-142

- Petr Mareš: Sociální politika a sociální kompetence jejích klientů [Failure of Social Policy: Non-take-up of Social Security as a Problem of Social Cognisance]... 143-156

PŘEHLEDOVÁ STAŤ [OVERVIEW ESSAY]

- Martin Lux: Sociální nájemní bydlení v ČR ve světle komparativního srovnání [Social Housing in the Czech Republic in a Comparative Context]... 157-180

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ [FROM SOCIOLOGICAL SURVEYS]

- Tomáš Sirovátka: Sociální dávky a jejich příjemci: na "sociální trampolíně" nebo ve slepé uličce? [Welfare Benefits Recipients: on a "Social Springboard" or at the Dead End?]... 181-199

Z DĚJIN SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ [FROM THE HISTORY OF SOCIOLOGICAL SURVEYS]

- Hynek Jeřábek: Panelové šetření - metoda a výsledky výzkumu "The People's Choice" [Panel Analysis - Method and Results of the Research "The People's Choice"]... 201-220

STUDENTI PÍŠÍ [STUDENT WRITINGS]

- Tomáš Kolomazník: K některým sociálním aspektům a posunům v koncepcích post-industriální a informační společnosti [Comments on Some Social Aspects and Advancements in Conception of the Post-Industrial and Information Society]... 221-232

RECENZE [REVIEWS]

- Helena Janišová: Zdeněk Ullrich. Příspěvek k dějinám československé sociologie let 1945-1949 [Zdeněk Ullrich. Contribution to the History of Czechoslovak Sociology 1945-1949] (J. Musil)... 233-235

- Numa Denis Fustel de Coulanges: Antická obec [The Ancient City] (J. Sedláček)... 235-238

- Steve Kroll-Smith a H. Hugh Floyd: Bodies in Protest: Environmental Illness and the Struggle Over Medical Knowledge (S. M. Čapek)... 238-240

- Martin Hampl: Realita, společnost a geografická organizace: hledání integrálního řádu [Reality, Society, and Geographical Organisation: Looking Up Integral Order] (D. Drbohlav)... 240-242

- Sociální studia č. 1, Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Studia Minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis, G38, 1996 [Social Studies no. 1 of Masaryk University in Brno] (O. Suša)... 242-245

- Anthony Giddens: Sociologie [Sociology] (M. Linková)... 245-248

ZPRÁVY A INFORMACE [NEWS AND INFORMATION]

- Masarykova česká sociologická společnost: výsledky voleb a plán na tento rok [Masaryk Czech Sociological Association: Voting Record and the Plan for This Year] (E. Rendlová)... 249-251

- Asocialita a antisocialita mladých lidí: seminář sekce sociální patologie Masarykovy české sociologické společnosti [Asociality and Anti-Sociality of Young People: The Seminar of the Social Pathology Section of the Masaryk Czech Sociological Association] (M. Štěchová, J. Neumann)... 252-256


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz