> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 3/2000

Záznam přidán/aktualizován: 3. duben 2009 v 14.50 hod.

STATI [ARTICLES]

- Philippe de Lara: Jeden sociologický přelud: "sociální konstrukce skutečnosti" [A Sociological Mirage: "The Social Construction of Reality"]... 259-274

- Georg Vobruba: Měnová unie, sociální politika a problém redistribuce [Monetary Union, Social Policy and the Problem of a Redistribution-Proof European Identity]... 275-284

- Petr Mareš: Chudoba, marginalizace, sociální vyloučení [Poverty, Marginalisation, Social Exclusion]... 285-297

- Tomáš Kostelecký: Navrhované změny volebního zákona vzešlé z dodatků "opoziční smlouvy" v roce 2000 a jejich možné důsledky [Proposed Changes to the Electoral Law Resulting from Amendments to the 'Opposition Agreement' in 2000 and their Possible Consequences]... 299-305

ESEJ [ESSAY]

- Tomáš Katrňák: Moderní partnerské vztahy a jejich proměny v době pozdní modernity [Modern Partner Relationships and their Transformation in the Age of Late Modernity]... 307-316

STUDENTI PÍŠÍ [STUDENT WRITINGS]

- Kateřina Nedbálková: Subkultura homosexuálů v Brně [Gay Subculture in Brno]... 317-332

RECENZNÍ STAŤ [REVIEW ARTICLE]

- Ľuba Kráľová: Sociologie rodiny. Ku knihe Iva Možného [The Sociology of Family. Ivo Možný]...333-342

RECENZE [REVIEWS]

- T. Eggeling, W. van Meurs, H. Sundhaussen (Hrsg.): Umbruch zur Moderne? Studien zur Politik und Kultur in der osteuropäischen Transformation (K. Müller)... 343-346

- Robert F. Murphy: Úvod do kulturní a sociální antropologie [Introduction to Cultural and Social Anthropology] (J. Grygar)... 346-347

- Ivo Možný: Proč tak snadno… Některé rodinné důvody sametové revoluce [Why So Easy… Some Family Reasons of Velvet Revolution] (M. Hájek)... 347-349

- P. Pavlínek: Economic Restructuring and Local Environmental Management in the Czech Republic (Z. Vajdová) 349-353 Jacques Commaille, François Singly (ed.): La question familiale en Europe (P. Horská)... 353-355

- Raymond Boudon, Mohamed Cherkaoui and Jeffrey Alexander (eds.): The Classical Tradition in Sociology: The European Tradition I.-IV. (M. Rajčanová)... 355-358

- Ruth Benedictová: Kulturní vzorce [Patterns of Culture] (J. Grygar)... 358-359

- Christopher Lord: Politika [Politics] (M. Lux) 359-363

- Jan Kořenský: Proměny myšlení o řeči [Changing Ideas on Speech] (O. Šoltys)... 363-364

- Jitka Ortová: Kapitoly z kulturní ekologie [Chapters in Cultural Ecology] (M. Lapka)... 364-365

- J. Hraba, Z. Pechačová, O. F. Lorenz: Deset rodin po 10 letech. 1989-1999 [Ten Families Ten Years Later 1989-1999] (D. Sýkorová)... 365-367

- Andrzej Kaleta: Rewitalizacja obszarów rustykalnych Europy [The Revitalisation of Rural Europe] (V. Majerová)... 367-371

- Piotr Sztompka: Trust. A Sociological Theory (D. Ryšavý)... 371-374

ZPRÁVY A INFORMACE [NEWS AND INFORMATION]

- Z činnosti Masarykovy české sociologické společnosti [Report from the Masaryk Czech Sociological Society] (E. Rendlová)... 375-376

- Seminář MČSS "České zemědělství v rozvoji venkova: adaptace na evropský model" [MČSS Seminar "Czech Agriculture in Rural Development: Adaptation to the European Model"] (E. Kučerová, P. Maříková)... 376-377

- Výzkum hodnot, víry a religiozity [Research into Values, Faith and Religiousness] (L. Prudký)... 378-381

- Mezinárodní konference "Philosophy and Social Sciences" 2000 (M. Hrubec)... 381-382

ANOTACE [ANNOTATIONS]

- Petr Matějů, Klára Vlachová et al.: Nerovnost, spravedlnost, politika. Česká republika 1991-1998 [Inequality, Justice, Politics. The Czech Republic 1991-1998] (-js-) 383-383

- John Higley, György Lengyel (ed.): Elites After State Socialism (P.M.)... 383-383

- J. Machačová, J. Matějček: Sociální pozice národnostních menšin v českých zemích 1918-1938 [The Social Position of Ethnic Minorities in the Czech Lands 1918-1938] (Vladimír Srb)... 383-384

- Hana Friedlanderová, Milan Tuček: Češi na prahu nového tisíciletí [Czechs on the Threshold of the New Millennium] (-js-)... 384-384


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz