> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 4/2000

Záznam přidán/aktualizován: 3. duben 2009 v 14.50 hod.

STATI

- Radim Marada: Étos, zájmy, dispozice [Ethos, Interests, Dispositions]... 387-414

- Joseph Hraba, Rehan Mullick, Jiří Večerník, Allan McCutcheon: Vzdělání, ekonomická zkušenost a reformy v České republice: podpora, nebo obavy? [Education, Economic Experiences, Anxiety about and Support for the Czech Reforms]... 415-429

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

- Dana Hamplová: Šetření ISSP 1998 - Náboženství [International Social Survey Program 1998 - Religion] 431-440

- Hana Hašková: Postoje české vysokoškolsky vzdělané populace k pozici žen na trhu práce [Attitudes of Czech University Graduates towards the Position of Women in the Labour Market]... 441-457

ESEJ

- Immanuel Wallerstein: Albatros rasismu [The Racist Albatross]... 459-473

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

- Blanka Řeháková: Nebojte se logistické regrese [Introducing Logistic Regression]... 475-492

- Za přítelem českých sociologů. Rozloučení s Róbertem Roškem [In memoriam Róbert Roško] (Pavel Machonin)... 493-494

ZPRÁVY A INFORMACE

- Zprávy z Masarykovy české sociologické společnosti [Reports from the Masaryk Czech Sociological Association]... 495-496

- Seminář MČSS o vývoji sociální struktury české společnosti [MCSA Seminar on the Development of the Social Structure of Czech Society] (L. Gatnar)... 496-496

- Spolupráce vlády a společenskovědních pracovníků [Co-operation between the Government and Social Science Workers] (P. Machonin)... 497-498

- Konference "Střední třída, demokracie a prosperita [Conference "Middle class, Democracy and Prosperity"] (K. Vlachová)... 498-499

- Je marxismus životný? [Is Marxism Vigorous?] (J. Sedláček)... 499-503

- X. světový kongres rurální sociologie [The Tenth World Congress of Rural Sociology] (V. Majerová)... 504-505

- 20. světový kongres Československé společnosti pro vědy a umění (SVU) [The Twentieth World Congress of the Czechoslovak Society for Sciences and Arts] (A. Křížková)...506-506

- Zpráva o mezinárodním semináři "Social Housing in Europe 2000" [Report on the international seminar "Social Housing in Europe 2000"] (M. Lux)...507-508

- Symposium "Civil Society Revisited" [The Symposium "Civil Society Revisited"] (P. Rakušanová)...508-509

- Konference Evropské společnosti pro sociologii zdraví a medicíny [Conference of the European Society for the Sociology of Health and Medicine] (E. Křížová)... 509-510

- Gender-rovné příležitosti-výzkum [Gender-Equal Opportunities-Research] (A. Křížková)...510-511

- Spolupracovníci redakce - recenzenti statí za rok 2000 [Collaborating with the editorial staff - Reviewers of articles in 2000]...512-512


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz