> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 1/2001

Záznam přidán/aktualizován: 7. duben 2009 v 08.56 hod.

ČLÁNKY

Alena Šubríová: Z českého populačního myšlení k biologickým rasovým teoriím....1

Anna Gerylovová, Jan Holčik, Ilona Koupilová: Nadúmrtnost mužů v okresech

České republiky z pohledu střední délky života................................10

Emil Ginter: Rozdielny vývoj zdravotného stavu obyvateľov Slovenskej a Českej

republiky koncom 20. storočia.................................................17

Vladimír Srb, Alois Andrle: Rodinné domy - významná součást bytové výstavby...22

Ľuba Kráľova: Manželská rodina v tradičnej Európe.............................32

Ladislav Růžička: Pokles porodnosti v Austrálii...............................40

DISKUSE

Vladimír Srb: „Sex" a „gender" v demografii...................................45

SČÍTÁNÍ LIDU

Jiřina Růžková: Sčítáme se v novém tisíciletí (přehled o organizaci a obsahu sčítání lidu, domů a bytů v České republice)..................................47

RECENZE

Terezie Kretschmerová: Mladí o manželství a rodičovství.......................55

Vladimír Srb: Súčasný stav demografie na Slovensku............................56

Zdeněk Pavlík: Chorvatská učebnice demografie.................................57

Pavel Endrle: Transformace v Estonsku z hlediska rodiny.......................59

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti - Vztahy mezi „gender", rodinou a prací

- Výroční konference České geografické společnosti - Demografie na CD-ROMu

- Pohyb obyvatelstva v Německu v roce 1999 - Světová konference „Istanbul + 5"

- Ministr zdravotnictví varuje... - Omyly současné medicíny - European Journal of Housing Policy - nový časopis o bytové politice..............61

PŘEHLEDY

Demografické a ekonomické důsledky epidemie AIDS ve venkovských populacích rozvojových zemí - Pohyb obyvatelstva ve světle nového územního členění České republiky (přepočet za rok 1999) .............................................69

BIBLIOGRAFIE .................................................................77

Požadavky na úpravu rukopisu..................................................84

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz