> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 2/2001

Záznam přidán/aktualizován: 7. duben 2009 v 09.00 hod.

ČLÁNKY

Milan Kučera: Potřebuje Česká republika zřetelnou populační a migrační politiku?.....................................................................85

Tomáš Fiala: Vývoj manželské plodnosti prvního pořadí v České republice během

posledních padesáti let.......................................................93

Veronika Benešová: Současné demografické změny podle výsledků sociologických

výzkumů .....................................................................111

Květa Katibová: Rómové v Evropě z pohledu demografie.........................125

Petra Brabcová: Úmrtnost kojenců a mladších dětí v brněnské farnosti v 18. století......................................................................133

DISKUSE

Ladislav Růžička: Gender versus sex..........................................142

Marie Čermáková:Demografové, pohlaví agender.................................142

SČÍTÁNÍ LIDU

Ladislav Pištora: Sčítání na Slovensku (srovnání mezi Českou a Slovenskou republikou)..................................................................144

RECENZE

Vývoj regionálních rozdílů v České republice (Milan Kučera)..................148

Další učebnice demografie (Terezie Kretschmerová)............................149

Populačný vývoj v Slovenskej republike 1999 (Vladimír Srb)...................150

Jak vznikal systém státní sociální podpory (Petra Vojtechovská)..............151

Vývoj kardiostimulátoru (Helena Jansová).....................................152

Indie a Indové od dávnověku k dnešku (Bohumil Tesařík).......................153

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti - Sedmdesát let Zdeňka Pavlíka - Jubileum historika PhDr. Jiřího Kořalky, CSc, (7. 2. 1931) - Životní jubileum PhDr. Mirjam Moravcové, DrSc. - Vize rozvoje České republiky do roku 2015 -Konference o současném populačním vývoji na Slovensku...................................155

PŘEHLEDY

Stabilizace obyvatel okresu Žďár nad Sázavou.................................165

BIBLIOGRAFIE.................................................................168

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz