> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 3/2001

Záznam přidán/aktualizován: 7. duben 2009 v 09.04 hod.

ČLÁNKY

Terezie Kreisch měrová: Vývoj obyvatelstva České republiky v roce 2000.......173

Migrace v České republice 90. let............................................187

Milan Aleš: Vnitřní migrace v České republice v letech 1980-1999 ............187

Vladimír Srb: Zahraniční stěhování obyvatelstva na území českých zemí 1870-2000....................................................................202

Milada Horáková: Současný vývoj pracovních migrací v České republice a jejich

dopad na trh práce...........................................................209

Petra Roszkowská: Migrace v Polsku v 2. polovině 20. století.................221

SČÍTÁNÍ LIDU

Jaroslav Kraus: V roce 2000 se Švýcaři sčítali také prostřednictvím internetu

(e-census)...................................................................235

Alois Andrle-Vladimír Srb: „Domácnost" a „místnost" ve sčítáních lidu, domů

a bytů v zemích Evropské unie................................................238

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti - Doc. RNDr. et prom, historik Milan Stloukal, DrSc. se dožívá významného životního jubilea - Vytváření přeshraničního společenství na Česko-německé hranici - Vyhošťování nežádoucích cizinců z

USA..........................................................................240

PŘEHLEDY

Mezinárodní doporučení OSN a Eurostatu ke statistice zahraniční migrace -Žadatelé o azyl v České republice v roce 2000 - Jak se žije cizincům v České

republice?...................................................................245

BIBLIOGRAFIE.................................................................259

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz