> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 4/2001

Záznam přidán/aktualizován: 7. duben 2009 v 09.07 hod.

ČLÁNKY

Štěpánka Morávková: Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2001........261

Felix Koschin: Struktura plodností v 90. letech a co z toho plyne............277

Štěpánka Pollnerová: Easterlinova teorie a vývoj plodnosti v západoevropských

zemích, České republice, Maďarsku a Polsku...................................285

Libor Stloukal: Změny věkového složení populací rozvojových zemí v období

2000-2050....................................................................297

SČÍTÁNÍ LIDU

Vladimír Srb: K 1. březnu 2001 bylo v Česku 11 716 Rómů......................310

Jaroslav Kraus: Alternativa k tradičnímu cenzu: kontinuální cenzus obyvatelstva

ve Francii...................................................................311

RECENZE

Petra Brabcová: Slovenská rodina v minulosti.................................314

Vladimír Srb: Česko-francouzský dialog o dějinách evropské rodiny............315

Zdeněk Pavlík: Šetření populačního klimatu v Jugoslávii......................317

ZPRÁVY

Doc. RNDr. Radim Prokop, CSc. se dožívá sedmdesáti pěti let - Dudley Kirk

(1913-2000) - Demografové o populační politice v Senátu Parlamentu ČR........319

PŘEHLEDY

Bilancovaný počet obyvatel České republiky v letech 1991-2000 podle oblasti, krajů a okresů (přepočítané údaje podle územního vymezeni k 31. 12. 2000) - Pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2000 podle krajů a okresů, Pohyb

obyvatelstva ve městech nad 20 tisíc obyvatel v roce 2000....................322

BIBLIOGRAFIE.................................................................331

Vložený obsah 43. ročníku Demografie

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz