> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 1/2002

Záznam přidán/aktualizován: 7. duben 2009 v 09.17 hod.

ČLÁNKY

Milan Olexa: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov na Slovensku...................1

Boris Divinský: Porovnanie populačných potenciálov vybraných hlavných miest

strednej Európy s dôrazom na Bratislavu........................................8

Milan Jeřábek: Trh práce a pendlerství v německo-nizozemském pohraničí........18

XXXI. konference České demografické společnosti „Starnutí populace České

republiky a jeho důsledky", 30. květen 2001

Boris Burcin-Tomáš Kučera: Stárnutí obyvatelstva a hranice důchodového věku

Dagmar Dzúrová: Regionální aspekty stárnutí české populace

Milan Kučera: Sociální důsledky stárnutí obyvatelstva České republiky

Jan Srnec: Situace staršího obyvatelstva v postkomunistické České republice

z pohledu psychologa

Jitka Rychtaříková: Úspěšné stárnutí - leitmotiv 21. století..................30

SČÍTÁNÍ LIDU

Jaroslav Kraus: Zavedení registru bytů v Norsku...............................47

RECENZE

Historická demografie 23 (Petra Brabcová).....................................51

Obyvatelstvo Slovenska 1945-2000 (Milan Kučera)...............................52

Sociální bydlení v Evropě 2000 (Vladimír Srb).................................53

Studium migrace pohledem maďarských autorů (Marek Řezanka)....................54

Pocta Dirku van de Kaa (Marek Tietze).........................................56

Sčítám lidu v Sovětském svazu 1937 (Ladislav Pištora).........................58

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti - Milada Bartošová se dožila 75 let -K pětasedmdesátinám antropologa RNDr. Josefa Wolfa, CSc, profesora honoris causa - Gérard Calot (1934-2001) - 2. česko-polský seminář - Pozoruhodná slovenská demografická konference - Perspektiva jednotné evropské migrační politiky - Několik poznámek k problémům bioetiky.........................................59

PŘEHLEDY

Demografický profil okresu Žďár nad Sázavou - Stěhování v České republice podle vzdělání migrantů v letech 1993-1998 - Vývoj obyvatelstva v Chýnově, Grygově a Dřevohosticích 1996-2000......................................................65

BIBLIOGRAFIE .................................................................78

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz