> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 3/2008

Záznam přidán/aktualizován: 19. listopad 2008 v 12.01 hod.

STATI

Jan Musil: Dohody o vině a trestu (Absprachen) v Německu .... 217

Harald Christian Scheu; Mezi izolací a členstvím - vztahy Švýcarska

a Evropské unie........................ 247

Miluše Kindlová: K dělbě moci a odpovědnosti mezi soudy a parlamentem ve sféře soudní kontroly zákonů (úvaha v oblasti právní ochrany lidských práv)..................... 279

Lucie Štursová: Institut bezdůvodného obohacení de lege ferenda ............................. 295

INFORMACE

Hans J. Sonnenberger: Code Civil a jeho dosavadní změny. Návrh

reformy obligačnfho práva ve francouzském Code Civil ..... 307

GLOSY

Karel Svoboda: Struktura právní normy versus rozhodování Ústavního soudu........................... 316

Luboš Jemelka: Takzvaná dozorová novela (zákon č. 234/2006 Sb.)

nejen o dozoru......................... 320

RECENZE A ANOTACE

Jan Kysela: Eliška Wagnerová, Martin Dostál, Tomáš Langášek, Ivo Pospíšil : Zákon o Ústavním soudu s komentářem, Praha: ASPI, 2007, 636 s........................... 325

AUTOŘI:

JUDr, Mgr. Luboš Jemenka. Česká národní banka, Praha

JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ústavní soud ČR, Brno

JUDr. Miluše Kindlová, Ph.D., M.Jur.. Právnická fakulta UK, Praha

doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D.. Právnická fakulta UK, Praha, kancelář Senátu

PČR, Praha prof. JUDr. Jan Musil, CSc, Ústavní soud ČR, Brno Mag. phil. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Ph.D., Právnická fakulta UK,

Praha prof. JUDr. Hans J. Sonnenberger, univerzita Mnichov, SRN JUDr. Karel Svoboda, Okresní soud. Plzeň Mgr. Lucie Štursová, Advokátní kancelář. Brno

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz