> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 2/2002

Záznam přidán/aktualizován: 7. duben 2009 v 11.42 hod.

ČLÁNKY

Tomáš Fiala: Vývoj manželské plodnosti druhého a třetího poradí v České

republice během posledních padesáti let.......................................81

Jakub Hrkal: Ekonomický model života stacionárni populace.....................94

Jitka Rychtaříková: Diferenciace v přežívání mužských seniorů v Evropě koncem

dvacátého století............................................................102

Naděžda Kaňáková: Globální aspekty migrace...................................119

SČÍTÁNÍ LIDU

Jaroslav Kraus: Sčítání lidu, domů a bytů 2001 a prostorové informace........125

DISKUSE

Ján Mišovič: O příslušnosti k církvím ve sčítáních 1991 a 2001...............129

RECENZE

Češi v cizině {Josef Novák)..................................................131

Studie k sociálním dějinám {Vladimír Srb)....................................132

Mor v českých zemích {Dana Růžičková)........................................134

Potratovost ve střední a východní Evropě {Dita Keclíková)....................135

Rodina a její blízcí- prostorové uspořádáni {Jana Vobecká)...................136

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti - Nora Federici (1910-2001) - Konference o bydlení a bytové výstavbě v České republice - Nad předběžnými výsledky SLDB 2001 - Je Praha centrem světového osidiení? - Britské sčítání z roku 1901 na internetu - Aktivní imigrační politika České republiky.......................138

PŘEHLEDY

Demografická statistika ve Francii - Nová populační prognóza OSN pro období

do roku 2050.................................................................145

BIBLIOGRAFIE.................................................................154

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz