> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 1/2003

Záznam přidán/aktualizován: 7. duben 2009 v 12.00 hod.

ČLÁNKY

Jan Müller. Územní vývoj hlavního města Prahy od roku 1784.....................1

Simona Pikálková: Reprodukční chování a postojové orientace žen v závislostí na

vzdělání .....................................................................11

Jitka Langhamrová - Tomáš Fiala: Koíik je vlastně Rómů v České republice?.....23

Thomas W, Merrick: Nové pohledy na starý spor.................................33

DISKUSE

Vladimír Srb - Věra Hrušková: Jakou migrační politiku České republiky do roku

2050?.........................................................................42

SČÍTÁNÍ LIDU

Vladimír Srb - Jiřina Růžková: Národnost a mateřský jazyk obyvatelstva podle

sčítáni lidu 2001 ............................................................47

RECENZE

Monografie k novému územně administrativnímu uspořádáni České republiky

{Vladimír Srb)................................................................52

Historická demografie 25 (Petra Brabcová).....................................52

Prognóza vývoja obyvateľstva Slovenskej republiky do roku 2050 (Vladimír

Srb)..........................................................................54

Výzkum demografického chování (Eva Šindelářová)...............................56

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti - Doc. JUDr. Olga Vidláková, CSc. jubiluje i Profesor Musil oslavil 75. narozeniny - Eugene Grebenik (1919-2001) - Šetření

ČSÚ o nákladech na výchovu a výživu dětí v roce 2003 - Předčasné odchody do

důchodu v ČR - Česká společnost pro rozvoj bydlení v ENHR - Symposium „Zdraví

a kvalita života\" - Činnosť bratislavského Výskumného demografického centra v

roku 2002 - V Polsku zkrácena peněžitá pomoc v mateřství o 10 týdnů...........58

PŘEHLEDY

Správní obvody obcí s rozšířenou působností...................................68

BIBLIOGRAFIE..................................................................74

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz