> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 2/2003

Záznam přidán/aktualizován: 7. duben 2009 v 12.04 hod.

obsah

ČLÁNKY

Tomáš Sobotka: Změny v časování mateřství a pokles plodnosti v České republice

v 90. letech..................................................................77

Ladislav Rabušic -Aleš Burjanek: Česká veřejnost a imigranti aneb vláda míní,

veřejnost však mění?..........................................................88

Terezie Krelschmerová: Regionální vývoj plodnosti v období 1990/91-2000/01....99

Milan Aleš: Rodná čísla odcházejí ze statistiky..............................1ll

SČÍTÁNÍ LIDU

Ladislav Pištora: Nesezdaná soužití (faktická manželství) podle výsledků sčítání

lidu 2001....................................................................119

Olga Nováková: Cenzus 2001 ve Velké Británii.................................122

Magdaléna Poppová: Sčítání obyvatelstva a domácností v Zambii................124

RECENZE

Demografické výpočty v tabulkovém procesoru (Jitka Langhamrová)..............125

Ještě o populační politice (Zdeněk Pavlík) :.................................126

Sborník k 70. výročí založení Masarykova ústavu (Alena Šubrtová).............128

Krátky slovník základných demografických pojmov (Vladimír Srb)...............130

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti - Jan Fischer novým předsedou Českého statistického úřadu - Životní jubileum doc. Ing. Zuzany Finkové, CSc. -K sedmdesátým pátým narozeninám Jana Havránka - Doc. RNDr. Alois Andrle, CSc. - 70 let-Americký demograf Ansley John Coale (1971-2002) již není mezi námi - Medzinárodná organizácia pre migráciu a jej aktivity na Slovensku - Romano voďa - nový romský časopis - Očekávaný úbytek obyvatel v Německu a územní plánování - Reforma azylového práva ve Velké Británii - Vzrůstá počet nemanželských dětí a vícečetných porodů ........................................................131

PŘEHLEDY

O vlivu věkové struktury potenciálních voličů na účast ve volbách do Sněmovny

v letech 1990-2002 - Cizinci a přistěhovalí ve Francii.......................140

BIBLIOGRAFIE.................................................................148

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz