> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 4/1986

Záznam přidán/aktualizován: 7. duben 2009 v 13.19 hod.

ČLÁNKY A STUDIE

Ivan Kuchár, Zdeněk Pavlík: Optimalizace věkové struktury....................289

Zuzana Finkovä: Rozvodovosť v SSR a CSR v rokoch 1950 až 1980................299

Zdeněk Matějcek, Zdeněk Dytrych, Vratislav Schüller: Děti narozené z nechtěného

těhotenství..................................................................313

RECENZE

Alena Subrtová: Demografický encyklopedický slovník..........................323

Juraj Kvetko: Príčiny a tendencie vývoja obyvateľstva sveta..................326

Lena Truhlářova: Populační politika a právo v Rumunsku.......................328

Miroslava Mašková: Populace a rodina v Belgii a Nizozemí.....................329

Ivan Kuchár: Finsko-sovětský demografický seminář............................331

Zdeněk Pavlík: Jugoslávská učebnice teoretické demografie....................332

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — Koordinační seminář k demografickému výzkumu — Demografické důsledky politických opatření — Změny v sociální struktuře Francie — Změny v charakteru reprodukce obyvatelstva Francie — Umělá přerušení těhotenství a plodnost — Vývoj obyvatelstva v některých

arabských zemích.............................................................334

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v Československu v letech 1980—1985 — Porodnost, úmrtnost a potratovost v letech 1980—1985 a 12 měsíční klouzavé průměry - 7 Pohyb obyvatelstva podle krajů a okresů v roce 1985 — Pohyb obyvatelstva v československých velkoměstech v roce 1985 —- Úmrtnost obyvatelstva v Československu 1950—1984 — Vývoj pracovních sil v ČSSR po roce 1948 — Kvalifikace pracovníků v socialistickém sektoru národního hospodářství [bez JZD) — Sbližování reprodukce obyvatelstva v ČSR a SSR — Některé demografické

údaje z Afghánské demokratické republiky.....................................342

BIBLIOGRAFIE.................................................................377

Příloha

Obsah 28. ročníku Demografie 1986

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz