> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 3/1986

Záznam přidán/aktualizován: 7. duben 2009 v 13.25 hod.

ČLÁNKY A STUDIE

Jiří Večerník: Vzdělání partnerů a příjmová úroveň domácností................193

Dušan Drbohlav: Motivy migrace jako jeden z indikátorů formování geografické

struktury organizace společnosti.............................................202

Dagmar Marková: Migrace do měst v Indii......................................210

Jiří Haderka: Manželství a rozvod v Japonsku.................................217

DISKUSE

František Vávrovský: Poznámka k pojmům domácnosti zavedeným v praxi v ČSSR...225

RECENZE

Květa Kalibová: Ekologie a demografie........................................230

Vladimír Srb: Lidé a sídliště................................................231

Jiří Pecka: Archivy ČSR......................................................233

Zdeněk Pavlík: Bojarského Kurs Demografie....................................234

Eliška Rendlová: Demografie a osud subpopulací...............................235

Alena Šubrtová: Osobnost a dílo J. Süssmilcha v nové francouzské edici.......237

Miroslav Kopecký: Města Tádžikistánu.........................................239

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — Z jednání Vládní populační komise v roce 1985 — Postgraduální kurs z demografie — Symposium k teoreticko metodologickým otázkám demografie v Berlíně — Antikoncepce pro nezletilé — Plánování rodiny v Číně — Pokles porodnosti v jižní Asii — Životní podmínky vytvářejí rozdíly............................................................241

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v Československu v letech 1980—1985 — Porodnost, úmrtnost a potratovost v letech 1980—1985 a 12měsíční klouzavé průměry — Populační vývoj v Československu v roce 1985 — Věkové složení obyvatelstva ČSSR v roce 1985 — Cikánské etnikum v hlavním městě Praze — Cikánské etnikum v hlavnom meste Bratislave —- Příprava nového zpracování a publikační systém demografické

statistiky v letech 1986—1990................................................251

BIBLIOGRAFIE.................................................................284

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz