> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 2/1986

Záznam přidán/aktualizován: 7. duben 2009 v 13.56 hod.

OBSAH

ČLÁNKY A STUDIE

Jitka Rychtaříková: Sňatečnost a plodnost nezletilých v ČSR...................97

Pavel Vereš: Regionální vývoj plodnosti na Slovensku v letech 1910 až 1980...110

Józsefné Csernák: Vývoj sňatečnosti svobodných v Maďarsku....................118

Jiří Prokopec, Vratislav Schulíer, Zdeněk Dytrych: Rozvodová situace mladých

mužů z Prahy.................................................................128

Ladislav Rabušic: Nesezdané soužití v zemích západní Evropy a USA............135

RECENZE

Jaroslav Podzimek: Historická statistická ročenka ČSSR.......................141

Jarmila Havelková: Demografické aspekty pracovních sil ve světě..............142

Nina Orlovová: Obyvatelstvo a sociální zabezpečení..........................144

Pavel Vereš: Dítě či spotřební způsob života.................................146

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — 3. celoslovenská konferencia štatistikov na tému „Sociálna statistika — nástroj riadenia socialistickej spoločnosti\\\" — Druhé Severomoravské demografické kolokvium — Vědecká konference „Vývoj průmyslových oblastí v Československu v období budování socialismu\\\" — Výzkum populační problematiky v 7. a 8. pětiletce ve Výzkumném ústavu sociálního rozvoje a práce, pobočka Praha — Zpráva o koordinačním soustředění k výzkumům s populační problematikou — Historická demografie na mezinárodních vědeckých kongresech v roce 1985 — Otroctví ve 20. století — Nemoci ve světle vývoje lidstva — V roce 2000 nás bude na světě 6 miliard — Kojenecká a dětská úmrtnost v rozvojovém světě — Státní ústav pro demografická

studia v Paříži — I. N. E. D. ...............................................148

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v Československu v letech 1980—1985 — Porodnost, úmrtnost a potratovost v letech 1980—1985 a 12měsíční klouzavé průměry — Projekce obyvatelstva světa — Nové odhady a projekce městského obyvatelstva světa 1950—2025 — Maorské obyvatelstvo Nového Zélandu — Změny v struktuře přistěhovalců do USA, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu v letech 1956—1980

podle původu přistěhovalců...................................................164

BIBLIOGRAFIE.................................................................183

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz