> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 4/2008

Záznam přidán/aktualizován: 19. listopad 2008 v 12.02 hod.

STATI

Boštjan Tratar: Lidská důstojnost jako projev svobody v oblasti soukromého práva ...................... 361

Dagmar Černá: Standard lidských práv v Evropě - srovnáni Evropské úmluvy a Charty základních práv Evropské unie...... 371

Michal Tomášek: Srovnáni teoretických problémů harmonizace trestního procesu v USA a v EU ............... 391

Martin Štefko: Zásada rovného zacházeni v pracovním právu a v právu sociálního zabezpečení............... 409

Radka Chlebcová: Kolizněprávní ochrana spotřebitele v právu

ES.............................. 427

RECENZE A ANOTACE

Václav Stehlík: Zbiral, R.: Inštitucionálni rámec Evropské unie: právně-politologický pohled, Linde, Praha 2007, 240 s...... 455

Antonin Kerner: Tomášek, M.: Evropské měnové právo, 2. vyd.,

Praha, C. H. Beck 2007, 198 s................. 457

František Lebl: Helešic, F., Zachuriáš, J.: Stanovy Evropského družstva. Nakladatelství VIP, Praha 2007, 194 s...........458

Josef Bejček: Husár, J.: Právna regulácia ingerencie orgánov verejnej moci do podnikania, Košice 2007, 266 s..........459

Ignác Antonín Hrdina: Debiňski. A.: Košciol i pravvo rzymske,

" Lublin 2007, 239 s....................... 462

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Radek Jurčík: Zpráva z mezinárodni vědecké koníerence ,,Veřejné zakázky a PPP projekty", konané dne 13. 11. 2007....... 465

Lucia Rentková; XII. ročník Jesennej školy práva na tému „Politické práva v Európe"..................... 467

Marian Kokeš: Postavení prezidenta republiky v ústavním systému ČR - Zpráva z konference konané dne 21. listopadu 2007 v Brně na Právnické fakultě MU................... 471

AUTOŘI

prof. JUDr. Josef Bejček, CSc, Právnická fakulta MU, Brno

JUDr. PhDr. Dagmar Černá, Ph.D., LL.M., MZVČR. Praha

JUDr. Radka Chlebcová, doktorandka na Právnické fakultě MU, Brno

JUDr. lug. Radek Jurčík, Ústav soud ČR, Brno

rlnr lUDr \vnác. A Hrdina_ DrSc. Fakulta nrávnická ZČU. Plzeň

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz