> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 1/1986

Záznam přidán/aktualizován: 7. duben 2009 v 14.05 hod.

ČLÁNKY A STUDIE

Na prahu roku 1986.............................................................1

Vratislav Schüller, Zdeněk Dytrych, Jiří Prokopec: Adaptace na rozvod u mladých

pražských Žen..................................................................4

Zdeněk MatějČek, Václav Břicháeek, Jiří Dunovský, Helena Karaoelová: Pražská

studie dětí narozených mimo manželství........................................13

Jan Řehák: Využití Brassovy relační metody v demografické prognostice.........25

RECENZE

Květa Kalibová: Atlas ČSR z výsledků sčítání 1980.............................41

Ivan Kuchár: Faktory a motivy demografického chování..........................42

Jaroslav Kraus: Demografický vývoj v Evropě...................................43

Zdeněk Pavlík: Studie o obyvatelstvu Bulharska................................44

Pavel Vereš: Obyvatelstvo a populační politika v Maďarsku.....................46

Ludmila Fialová: Změny v rodinném životě v Indii..............................47

Jitka Kazdová: Populační trendy (Metoda, analýza, politika)...................48

Jaroslav Podzimek: Souborná bibliografie polské demografie 1945—1975..........50

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — Rok 1986 Mezinárodním rokem míru — K nedožitým osmdesátinám prof. Jána Svetoně — Ing. Jiří Bezouška (1921 až 1985) — Mezinárodní demografická konference socialistických zemí a 11. zasedání demografické pracovní skupiny — Demografické procesy a socio-ekonomický rozvoj — Evropská konference o neúplných rodinách — Potraty v západní Evropě — Francie stárne — Světová konference v Nairobi — Evropská demografická konference 1987 ve Finsku.....................................................................51

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v Československu 1980—1985 — Živorodnost, úmrtnost a potratovost v letech 1980—1985 a 12měsíční klouzavé průměry — Vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz ČSSR v národním hospodářství včetně JZD — Stupeň automobilizace území ČSR — Regionální rozdíly ve vývoji plodnosti v Sovětském svazu v sedmdesátých letech — Palestina a počet Palestinců — Obyvatelstvo

Namibie.......................................................................63

BIBLIOGRAFIE..................................................................84

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz