> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 4/1985

Záznam přidán/aktualizován: 7. duben 2009 v 14.08 hod.

ČLÁNKY A STUDIE

XVI. demografická konference na téma „Světový rok mládeže 1985\"..............289

Jitka Kazdova, Josef Koubek: Územní diferenciace plodnosti žen v Československu

a její změny v průběhu sedmdesátých let......................................313

Pavla Horská: Rozdíl v úmrtnosti mužů a žen z hlediska historické

demografie...................................................................321

RECENZE

Petr Pavlík; Strategie globálního rozvoje....................................329

Pgor Thurzo: Stolíce na Slovensku............................................330

Ivana Hrnková: Demografický a ekonomický vývoj Leningradského a Archangelského

regionu......................................................................331

Nina Orlovová: Obyvatelstvo a ekonomika za socialismu........................333

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — Zřízení Ceny profesora Šauera — Dvě stě let od vzniku katastrálních území — Populační vývoj jako globální problém — XX. populační konference — Florencie 1985 — Současný stav regulace porodnosti ve světě — Aron Jakovlevic Bojarskij [1906—1985] — V SSSR vyjde demografická

encyklopedie.................................................................338

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v Československu v letech 1980—1985 — Živorodnost, úmrtnost a potratovost v letech 1980—1985 a 12měsí£ní klouzavé průměry — Pohyb obyvatelstva podle krajů a okresů v roce 1984 — předběžné výsledky — Pohyb obyvatelstva v československých velkoměstech v roce 1984 — Vývoj poctu obyvatel okresních a bývalých okresních měst 1961—1980 — Ještě jednou k vývoji kojenecké úmrtnosti — Ekonomická aktivita důchodců v ČSSR v letech 7. pětiletky........350

BIBLIOGRAFIE.................................................................378

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz