> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 3/1985

Záznam přidán/aktualizován: 7. duben 2009 v 14.32 hod.

ČLÁNKY A STUDIE

Mezinárodní konference „Migrace a osídlení v socialistických zemích\".........193

Eliška Rendlová: Rodinná výchova mládeže z hlediska potřeb budoucí mladé rodiny.......................................................................203

Rumiana Hlucháňová: Mezigenerační vztahy.....................................211

Vratislav Schüller, Jiří Prokopec, Zdeněk Dytrych: Dítě jako „objekt\" v

rozvodovém procesu..........................................................221

Struktura obsahu „Demografie\" v letch 1959 až 1984...........................229

RECENZE

Milan Kučera: National Population Bibliography of Czechoslovakia 1945—1977...235

Igor Thurzo: Zborník o zahraničných Slovákoch................................236

Ludmila Fialová: Demografické studie Stanislawa Borowského...................237

Lena Truhlářova: Tři ankety o rodině a poötu dětí............................239

Zdeněk Pavlík: Demografické problémy Belgie a Nizozemí.......................240

Josef Postránecký: Vývoj městského osídlení ve Francii.......................242

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — Z jednání Vládní populační komise v roce 1984 — Významné životní jubileum profesora Jaromíra KorČáka — Ještě k Mezinárodní konferenci o obyvatelstvu v Mexiku — Co ukázal výzkum mezi alkoholiky a dalšími toxikomany — Rizika předčasného těhotenství — Rizika nitroděložních tělísek — Riziková těhotenství — Populační zpráva OSN — Deset miliard obyvatel Země kolem roku 2100 — Pronatalitní opatření v Rumunsku.....245

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v Československu v letech 1979—1985 — Živorodnost, úmrtnost a potratovost v letech 1980—1985 a 12měsíční klouzavé průměry — Pohyb obyvatelstva v Československu v roce 1984 — Věkové složení obyvatelstva ČSSR v roce 1984 — Vývoj potratovositi v ČSSR v letech 1958 až 1984 — ČLR překročila

1 miliardu obyvatel v roce 1981..............................................259

BIBLIOGRAFIE.................................................................279

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz