> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 2/1985

Záznam přidán/aktualizován: 7. duben 2009 v 14.35 hod.

ČLÁNKY A STUDIE

Vladimír Srb: Dvě stě let statistiky přirozené měny obyvatelstva v Českých zemích........................................................................97

Milan Kučera: Rozdíly v úrovni plodnosti [diferenční plodnost)...............106

Pavel Čtrnáct: Regionální rozdíly v úmrtnosti v letech 1980—1981.............120

jiří Večerník: Dynamika příjmu v životním cyklu rodiny......................132

Problémy vývoje rodiny.......................................................143

RECENZE

Olga Vidláková: Oblasti nedostatku obyvatelstva PLR..........................148

Zdeněk Čermák: Důvody migrace a adaptabilita migrantů........................150

Kveta Kalibová: Zaměstnanost žen a úroveň plodnosti..........................151

ZPRÁVY

Z Československé demografické společností — Organizace demografického bádání před založením ČSDS a myšlenka populačního ústavu — Míchají Vasiljevič Ptucha [1884—1984) — Egon Vielrose [1907—1984] — Zpomalení růstu obyvatelstva světa — Obyvatelstvo a výživa v rozvojových zemích — Empirický výzkum rodiny a možnosti interdisciplinární spolupráce — Rovnováha mezi populačním a ekonomickým

rozvojem — Pokrok bez znečištění — Mužská sterilizace.......................153

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v Československu v letech 1979—1985 — Živorodost, úmrtnost a potratovost v letech 1979—1984 a 12měsíční klouzavé průměry — Úmrtnost v Československu a ve Švédsku 1950 až 1980 — Změny v procesech urbanizace

v západní Evropě a Spojených státech.........................................109

BIBLIOGRAFIE.................................................................180

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz