> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 1/1985

Záznam přidán/aktualizován: 7. duben 2009 v 14.39 hod.

ČLÁNKY A STUDIE

Čtyřicáté výročí osvobození....................................................1

Jaroslav Podzimek: Čtyřicet let rozvoje československé statistiky..............4

XV. demografická konfrence na téma „K současným aspektům kvality populačního

Vývoje\"........................................................................8

Ludmila Fialová: Příspěvek k vývoji plodnosti\" v českých zemích...............34

Alois Andrle, Vladimír Srb, Marie Franclová: Úmrtnost obyvatelstva v ČSSR

1980/1981 podle okresů........................................................44

RECENZE

Jitka Kazdová: Populační politika v socialistických zemích....................53

Dagmar Dzúrová: Populační vývoj v Sovětském svazu.............................54

Nina Orlovová: Léta života a léta práce v pojetí bilance života

obyvatelstva..................................................................56

Tomáš Kučera: Další z řady srovnávacích studií IIASA..........................58

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — Šestdesiať rokov súdruha Jozefa Kollära — RNDr. Ján Hanzlík, CSc. — šedesfltiletý — Průběh a výsledky Mezinárodní populační konference OSN — Za profeserem W. Winklerem — Liberec osmým československým velkoměstem — pracovní porada evopských zemí o přípravě mládeže k manželství a rodičovství — VII. seminář k problematice studia etnických procesů v CSSR — Konference demografů socialistických zemí a 10. zasedaní demografické pracovní skupiny — Demografické školení Organizace spojených národnú — Severomoravské demografické kolokvium — Zdravotnická kampaň v boji proti rakovině plic — Paříž zaplavena auty.............................60

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v Československu v letech 1979—1984 — Živorodnost, úmrtnost a potratovost v letech 1979—1984 a 12měsíční klouzavé průměry — Reprodukce pracovních sil a její vliv na růst kvalifikační úrovně pracovníků v čs. národním hospodářství — Vývoj kojenecké a novorozenecké úmrtnosti v letech 1950—1983 — Z výsledků sčítání lidu ve Francii................................75

BIBLIOGRAFIE..................................................................90

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz